Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

kts yst. otsikko.

Inderesin kommentti 

Moi,

Lyhyt vastaus kysymykseen on, että ei olisi.

Jos oletetaan, että Lainaamon korkotuotot lähtisivät pois Fellow Financen tuloslaskelmasta, poistuisi sieltä myös suuria kulueriä. Ensinnäkin Lainaamon lainakantaan liittyvät luottotappiot häviäisivät (näkyvät liiketoiminnan muissa kuluissa). Toiseksi, Lainaamon myöntämä lainakanta on rahoitettu pääosin korollisella velalla ja ilman Lainaamoa Fellow Finance olisi velaton yhtiö ja rahoituskulut häviäisivät kokonaan.

Käsitykseni mukaan Lainaamoa on pyritty operoimaan siten, että se yltäisi vähintään nollatulokseen ja pärjäisi siten omillaan. Mielestäni on kuitenkin mahdollista, että vuonna 2019 Lainaamon toiminta olisi ollut itsenäisenä yrityksenä tarkasteltuna tappiollista. Tämä johtuu Lainaamon roolista olla tienraivaajana Fellow Financen laajentaessa vertaislaina-alustaansa uusille markkinoille. Uusilla markkinoilla luottotappioita voi alkuun tulla paljon, kun Lainaamo sijoittaa markkinan ensimmäisiin lainoihin ja luo markkinaa myös muille sijoittajille. Tämä on alussa tärkeää, jotta Fellow Financen alustan luottoriskimallin optimoimiseen saadaan dataa uudelta markkinalta.

Jos oletetaan kaiken muun pysyvän ennallaan, niin arvioisin, että ilman Lainaamoa Fellow Financen nettotulos olisi samalla tasolla tai jonkin verran parempi kuin tällä hetkellä. Lainaamo on kuitenkin yhtiölle strategisesti tärkeä kv-laajentumisessa ja ilman sitä uusille markkinoille meneminen olisi entistä haastavampaa.

T. Atte