Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Monet yritykset, kuten Sampo, Vincit, Taaleri, jakavat tai ennustetaan jakavan omiin vapaisin pääomiin kertyineitä voittoja ostamalla omia osakkeitansa. Miten omien ostot näkyvät yhtiöraporttien tulosennusteissa, taseessa ja raporteissa yleismminkin?

Osingonjako on luonnollisesti selkeästi esitetty, mutta voitonjakoa omien ostojen kautta ei näytä olevat eritelty selkeästi ollenkaan. Miksei voisi näyttää Omien Ostot Per Share ja sama %-osuutena EPS:tä. Onko EPS ja EPS-oikaistu -ennusteissa huomioitu ennustettu pienentyvä osakemäärä? Onko Inderesillä sama käytäntö kuin analyytikoilla yleisesti?

Inderesin kommentti 


Meidän raporteissamme omien osakkeiden ostot näkyvät arvostuskertoimia alentavasti, kun osakemäärä laskee omien osakkeiden oston ja mitätöinnin myötä (toisin sanoen EPS nousee). Suomessa voitonjakotarkoituksessa tehdyt omien ostot ja osakkeiden mitätöinnit ovat toistaiseksi olleet melko harvinaisia, emmekä ole nähneet omien osakkeiden ostoja osaketta kohden tarpeellisena tunnuslukuna.

Toki harkitsemme asiaa, jos voitonjakotarkoituksessa tehtävät omien ostot yleistyvät. Monet yhtiöthän ostavat omia osakkeita pienessä mittakaavassa kannustinjärjestelmiä varten eteenpäin luovutettavaksi, ja nämä ostot ei sinällään näy mitenkään tunnusluvuissa, kun osakemääräkään ei laske (toki yhtiön hallussa oleville osakkeille ei makseta yleensä osinkoa).

Selvittelimme lyhyesti kansainvälisiä käytäntöjä asiaan etenkin USA:n osalta ja emme ainakaan toistaiseksi havainneet, että yhtiöt tai muut analyytikot raportoisivat omien osakkeiden ostoa osaketta kohti. Näin ollen vaikuttaa, että toimintamallimme ei tältä osin ole ainakaan huomattavan poikkeava suhteessa muihin analyysitiimeihin.

t: Antti V. ja Eemeli