Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kiitos perusteellisten analyysien ohella myös arvokkaasta koulutuksellisesta annista ja erityisesti loistavista podcasteista! Inderesin uusi riskimittaristo on suosituksen ohella erittäin mielekäs ja esitystapa selkeä. Riskiähän akateemisesti määritellään kurssivaihtelulla suuntaan tai toiseen. Olisin kysynyt, että voiko tuosta neliportaisesta riskiasteikosta päätellä karkeaa haarukkaa osakkeen kurssin odotetulle vaihtelulle (tai ennusteen epävarmuudelle)? Esim. +/- 5%, 10% tai 50%? Yhtiöthän ovat kovin erilaisia, sijoittajien psykologia on tuntematon ja maailma muuttuu. Varmaan 95%:n luottamusvälejä ei ole mahdollista laskea, mutta olisi kivaa tietää jonkinlaista ammattilaisen mutu-haarukkaa ennusteeseen liittyvälle epävarmuudelle (tai miten riskimittaristoa olisi hyvä tulkita). Kiinostavaa olisi esim. jos ennustemallilla laskisi tavoitehinnan lisäksi huonon ja parhaan skenaarion (esim. tavoitehinta 10€, +/- 5€ vs tavoitehinta 10€, +/- 0.5€), jolloin olisi helpompi arvioida yhtiöön liittyvää epävarmuutta.

Inderesin kommentti 

Moi,

kiitoksia palautteesta!

Riskimittaria ei ole rakennettu kurssivaihtelun pohjalta, joten mittarimme tuskin sitä erityisen hyvin ennustaa. Emme myöskään missään tapauksessa suosittele riskimittarin käyttöä mahdollisen kurssiheilunnan arvioimiseen eikä sen avulla voi mielestämme laskea haarukoita kurssin tai ennusteen epävarmuudelle. 

Riskimittarin neliportaisen asteikon luvut muodostuvat viiden kategorian (toimintaympäristö, liiketoimintamalli, rahoitusriski, ennustettavuus ja osakeriski) kautta. Niiden alla on vielä useampi luokka per kategoria lähtien osakkeen likviditeetistä yhtiön velkaantumiseen. Riskiä kuvaava luku syntyy yhteensä noin parinkymmenen myös neliportaisesti arvotetun parametrin kautta. Parametreille on annettu eri suuruisia painoja. Vaikka mittarin taustalla on systemaattinen mittaristo, malliin syötetyt arvot ovat lopulta analyytikon subjektiivisia arvioita aivan niin kuin moni muukin asia analyysissä.

Näin ollen riskimittari onkin isossa kuvassa tietynlainen vastinpari tuotto-odotukselle ja yksi lisätyökalu sijoittajalle. Mielestämme tuottovaatimus kuvaa paremmin osakkeen riskitasoa käytännössä kuin akateeminen historialliseen volatiliteettiin perustuva arvio. Käytännössä korkeamman riskiluokan yhtiöltä vaaditaan korkeampaa tuotto-odotusta positiiviseen suositukseen ja päinvastoin (esim. 10 % vuosituotto-odotus matalariskisestä Sammosta voi olla erinomainen, kun taas korkeariskisessä Endominesissa sama tuotto-odotus ei vielä riskinottoon houkuttaisi). Korostan kuitenkin, että saman riskiluokan yhtiöiden riskitasoissakin on selviä eroja eikä täysin mekaanista linkkiä riskiluokan ja tuottovaatimuksen välille ole mahdollista rakentaa. Lisäksi työkalun avulla esimerkiksi riskiä karttava sijoittaja voi myös karsia suoraan pois korkeammin riskiluokan yhtiöt omista potentiaalisista sijoituskohteistaan ja päinvastoin.

T: Antti Viljakainen