Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Pankkien arvostustasot

Inderes Q&A 03.09.2019 9:20 NordeaAktia

Miten näette nyt kun perinteisten pankkien toimintaympäristö tuntuu pysyvän haastavana korkojen ja säätelyn puolesta, niin miten todennäköisenä näette, että pankkien arvostuskertoimet (p/e, p/b...) voisivat laskea joko puolipitkällä aikajaksolla (<5v) tai pysyvästi alle nykyisten tasojen vaikkei esim. oman pääoman tuotossa tapahtuisi muutoksia? Toisaalta näettekö, että olisi mahdollista, että oman pääoman tuotto em. aikajänteillä jäisi kroonisesti matalammalle tasolle koko sektorilla? Kiitos jo etukäteen!

Inderesin kommentti 

Hei,

Näen kohtuullisen suuren riskin tällä hetkellä, että Euroopassa pankkien oman pääoman tuotot voivat jäädä viiden vuoden tähtäimellä ja jopa pysyvästi aikaisempaa matalammaksi.

Tämän sekä pankkitoimialan murroksen aiheuttaman epävarmuuden nousun takia pankkien arvostustasot voivat myös jäädä aikaisempaa matalammiksi. Tämän arvion taustalla on pääasiassa kaksi tekijää.

Ensinnäkin, nykyinen euroalueen korkoympäristö on hyvin epäsuotuisa pankeille, koska anto- ja ottolainauksen välinen ero supistuu matalien korkojen aikana ja pankkien tärkeä korkokate supistuu eli peruspankkiliiketoiminnan tuotot ovat tällä hetkellä paineessa. Korkojen nousu ei ole tällä hetkellä näköpiirissä ja tämä voi painaa pankkien tuottoja vielä pitkään.

Toinen syy tälle arviolle on se, että pankkitoimiala on merkittävän murroksen keskellä ja kilpailu kiristyy erityisesti kahdesta suunnasta. Ketterät fintech-yhtiöt tulevat viemään pankeilta aikaisemmin hyvin kannattavia palveluiden palkkiotuottoja ja suuret teknologiajätit kuten Facebook, Amazon, Apple ja Google ryhtyvät myös etenevässä määrin kilpailemaan finanssipalveluissa. Regulaatio, teknologian kehittyminen ja kuluttajien vaatimustason muutos edelleen vauhdittavat tätä murrosta.

Yhdessä nämä voivat lopulta pahimmillaan johtaa siihen, että perinteisistä pankeista tulee matalan pääoman tuoton välttämättömän peruspankkijärjestelmäinfran ylläpitäjiä ja asiakasrajapinnat sekä korkeamman katteen palvelut siirtyvät kokonaan muualle.

Eli tiivistettynä pankkien oman pääoman tuotot voivat jäädä aikaisempaa matalammaksi ja myös riskitason nousun myötä aikaisempaa matalampi arvostustaso voi olla perusteltu, vaikka oman pääoman tuotot eivät (heti) heikkenisikään.

Terveisin,

Jesse