Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Hei Erkki, Kiitos hyvista Ponsse-analyyseista. Oletan, etta operatiivinen rahavirta ja operatiivinen kassavirta ovat synonyymeja? Mikali tama pitaa paikkansa, voisitko avata miksi ko. luvuissa on eroja Ponssen viimeisimmassa laajassa raportissa? Esimerkiksi sivun 36 graafissa "Rahavirta ja käyttökate" operatiivisen rahavirran luvut ovat Ponssen tilinpaatosten mukaisia. Toisaalta sivun 48 taulukossa "Kassavirta", operatiivisen kassavirran luvut ovat eri kuin Ponssen raportoimat (ja ero on suuri varsinkin vuodelle 2018). Asia kiinnostaa, koska oletan etta kassavirtaennusteenne perustuvat sivun 48 metodologiaan, mika tuntuu johtavan eri tuloksiin kuin Ponssen itse raportoimat luvut? Kiva jos voisit selventaa/avata asiaa.

Inderesin kommentti 


Moi, kiitos hyvästä kysymyksestä. Kassavirtaterminologia ja laskelmien sisältö voi joskus olla harhaanjohtavaa. Laajassa raportissamme esiintyvä termi "operatiivinen kassavirta" ei ole sama kuin yrityksen laskema liiketoiminnan rahavirta, vaan meidän laskemamme operatiivisen kassavirran pohjana on arvonmäärityksessä käytettävä vapaa kassavirta. Yksinkertaistettuna vapaa kassavirta tarkoittaa sitä rahavirtaa, jonka yritys tekisi, jos sillä ei olisi lainkaan nettovelkaa. Vapaaseen kassavirtaan perustuvassa arvonmäärityslaskelmassa yrityksen nettovelat huomioidaan vasta aivan laskelman lopuksi arvoa vähentävänä tekijänä. Tämän vuoksi vapaan kassavirran laskelmassa vuotuisista rahavirroista eliminoidaan nettokorkojen verovaikutus. Tämä puolestaan selittää osan erosta laskemamme "operatiivisen kassavirran" ja Ponssen raportoiman rahavirran välillä. Lisäksi Ponssen rahavirtalaskelmaan sisältyy eriä, joiden jäljille emme itse suoraan pääse pelkkien julkistettujen tilinpäätöstietojen pohjalta (kuten kohta "muut oikaisuerät" ja osittain myöskin nettokäyttöpääoman muutos). 

Kaikkiaan eroja on paljon, koska vapaa kassavirta kuvaa eri asiaa kuin operatiivinen rahavirta. Meillä voikin olla syytä vielä selventää asiaa tuottamassamme materiaalissa. Lopputuloksen tulisi tietenkin aina olla tarkistettavissa, mutta vapaan kassavirran laskelmassa täsmäytys tapahtuu vasta operatiivisen rahavirran, investointien rahavirran ja rahoituksen rahavirran summana eikä kahden peräkkäisen taseen rahavarojen lisäyksenä / vähennyksenä, kuten yritysten julkistamissa rahavirtalaskelmissa.

Saattoi kuulostaa hieman sekavalta, mutta itse asiakaan ei valitettavasti ole aivan yksinkertainen.

Terv. Eki