Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Pörssikauppojen peruminen

Inderes Q&A 20.11.2020 14:49

Myin eilen Teilian osakkeita kurssipiikkiin noin 3,72 euron hintaan, kun päivän keskihinta pyöri noin 3,55 eurossa. Tänään tuli ilmoitus, että kaupat on peruttu. Tarkempaa syytä ei ilmoitettu. Millä perusteella pörssikauppoja voidaan perua? Voiko piensijoittaja edes teoriassa vaatia tekemiään virheellisiä kauppoja peruttavaksi?

Inderesin kommentti 

Hei!

Kysyin tästä lisää Nordnetista, ja sain sieltä Nuutti Hartikaiselta ystävällisesti kattavan vastauksen:

Moikka!

Sääntöjen mukaan Nasdaq Helsinki voi arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen turvaamiseksi tai muusta erityisen painavasta syystä peruuttaa tai muuttaa kaupan, joka johtuu muun muassa seuraavista syistä:

  • ilmeisen selvä erehdys tai virhe, jonka on aiheuttanut Nasdaq Helsingin, välittäjän tai välittäjän asiakkaiden tekninen tai manuaalinen virhe;
     
  • Nasdaq Helsingin käsityksen mukaan kiistaton ja huomattava lain, määräysten tai Nasdaq Nordic -sääntöjen keskeisten säännösten rikkominen;
     
  • kaupankäynti- ja/tai selvitysjärjestelmässä /-järjestelmissä ilmenneet tekniset häiriöt, joihin välittäjä ei voi vaikuttaa

Yleisimmät pörssin yksipuolisella päätöksellä tehtävät kaupan peruutukset johtuvat tuosta noista kahdesta ensimmäisestä kohdasta. Nordnetinkin asiakkaiden kauppoihin liittyviä peruutuksia tulee pörssistä tiedoksi joskus jopa useita viikossa. Yleisin syy on, että toteutunut kauppa on heittänyt riittävän paljon ns. markkinahinnasta, jolloin ns. virhe väärään hintaan toteutetusta kaupasta on ilmeinen. Tämän on saattanut tapahtua esim. siten, että asiakas on syöttänyt vahingossa toimeksiannon väärään instrumenttiin toisen instrumentin hinnalla ja nostanut / painanut voimakkaasti markkinahintaa, ostanut kun pitänyt myydä tai päinvastoin tai tehnyt näppäilyvirheen ja syöttänyt hinnan tai määrän merkittävästi väärin. Toinen yleinen peruutuksen syy on näennäiskaupat eli kaupat joissa sijoittaja tekee kauppaa omien salkkujensa välillä jatkuvassa kaupankäynnissä. Tämä on laissa kielletty.

Monesti pörssi huomaa virheet oma-aloitteisesti, mutta ei aina. Yksityissijoittakin voi pyytää välittäjältä kauppojensa peruutusta. Pyyntö on tehtävä viipymättä virheen tapahduttua. Tällöin välittäjä ottaa yhteyttä pörssiin tiedustellakseen perumismahdollisuutta. Asiakkaan pyynnöstä toteutettavan kaupanperuutuksesta veloitetaan hinnastomme mukaisesti 100 euroa/kauppa. Pörssi voi erikoistilanteissa perua vanhempiakin vielä selvittämättömiä kauppoja. On kuitenkin huomattava, että ns. markkinahintaan toteutuneita virhekauppoja ei yleensä peruta. Virheen tulisi olla ilmeinen ja markkinahinnasta poikkeava, jotta peruutus voitaisiin tehdä..

Ennen reaaliaikaisen onlineosakevälityksen aikakautta, meklarit soittivat toisilleen ja peruivat yhteisellä herrasmiessopimuksella toistensa virhekauppoja. Tällöin vastapuolen piti aina hyväksyä kaupan peruminen ja nämä kaupat jätettiin asiakkaalle raportoimatta. Nyt kun loppuasiakas saa tiedot kaupoista omalle päätteelleen niiden toteutuessa, perumiset tekee nykyään käytännössä melkein aina pörssi omavaltaisesti yksipuolisella päätöksellä, jota on noudatettava. Tällöin peruutukset tulevat vain ilmoitettuna välittäjälle, joka ilmoittaa niistä asiakkaalle.

Täältä voi lukea koko Nasdaqin kaupan peruutuksiin liittyvän ohjeistuksen:

https://www.nasdaq.com/docs/Cancellation-Guideline-Sept-2-2019.pdf

Terveisin,

Verneri