Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Mitä preemio tarkoittaa esim. Sievi Capital ja Boreon mahdollisessa yhdistymisessä? Eli jos on vaikka 100 Sievin osaketta.

Inderesin kommentti 

Hei!

Preemio tarkoittaa sitä, kuinka paljon yritysostaja on valmis maksamaan yritysostokohteesta verrattuna kohteen markkina-arvoon pörssissä. Tavallisesti preemio maksetaan siksi, että ostaja olettaa saavansa kohteesta irti maksettavaa preemiota selvästi korkeammat synergiat, kun se integroi koko yhtiön omaan toimintaansa. Yleensä preemio maksetaan rahana, jolloin sijoittaja tietää, millä hinnalla hänen osakkeitaan tarjoudutaan ostamaan. 

Boreon tapauksessa se tarjoaa Sievin omistajille omia osakkeitaan, jolloin sijoittajan saama lopullinen kauppahinta (ja siten myös preemio) riippuu Boreon osakekurssista siinä kohtaa, jos yhdistyminen toteutuu ja sijoittaja saa Boreon osakkeita omia Sievin osakkeitaan vastaan.

Tarjousaamuna Sievin markkina-arvo oli noin 120 MEUR (2,06 € per osake) ja tähän peilaten vaihtosuhde silloiseen Boreon markkina-arvoon (307 MEUR) sisälsi 42,1 % preemion Sievin osakkeenomistajille. Tämä saadaan laskettua summaamalla molempien markkina-arvot yhteen, ja muodostettavasta kokonaisuudesta ehdotetun vaihtosuhteen (40/60) mukaisesti Sieville kuuluisi noin 170 MEUR.  

Tarjouksen jälkeen Boreon markkina-arvo on kuitenkin lasketellut noin 220 MEUR:oon (83 € per osake) ja tarjottu preemio Sievin tarjousta edeltävään markkina-arvoon (120 MEUR) on samalla laskukaavalla enää 12 %.

-Olli