Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ympäristöministeriöllä on käynnissä ohjelma, jonka tarkoitus on edistää puurakentamista ja vähentää samalla kansallista hiilijalanjälkeä. Mitkä listatuista rakennusyhtiöistä tästä eniten hyötyvät? Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden edistämisessä, sillä puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta aina materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen – puun sitoma hiili säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään ja vaikuttaa koko rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino saavuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset energia- ja ilmastotavoitteet ja alentaa Suomen hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä. (Ympäristöministeriön sivuilta)

Inderesin kommentti 
Hei ja kiitos kysymyksestä.
 
Yhtä selkeää voittajaa on vaikea löytää, mutta esimerkiksi ainakin Lehdolla (Luhtitalot) ja SRV:llä (Wood City kortteli) on molemmilla puutaloja rakennettu tai rakenteilla. YIT on myös rakentanut esimerkiksi puukouluja. Lisäksi Honkarakenne on tietenkin yksi hirsi/puurakentamisen yhtiöitä pörssissä. Mielestäni puutalorakentaminen sopii pienempiin kohteisiin, joissa kosteudenhallinta on helpompaa. Lisäksi puurakentamisessa elementtituotanto ja esivalmistus hyvissä sisäolosuhteissa on mielestäni järkevää, sillä silloin kaikki säähän ja muihin ulkoisiin tekijöihin liittyvät ongelmat vähenevät. Hyödyistä kyllä puhutaan paljon, mutta ongelmia kaikista hyödyistä huolimatta on kuitenkin myös ollut puutaloissa. Rakenteissa kosteudenhallinta on äärimmäisen tärkeää ja erilaiset mikrobit sekä rakentamisessa käytetyt suojausaineet voivat aiheuttaa kemiallisia reaktioita. Tämä voi aiheuttaa mahdollisia kosteus- ja homeongelmia, mitä esimerkiksi betonielementtitaloissa ei tulisi. Puu hengittää ja on sisäilmalle hyvä materiaali, mutta liian tiukkana rakenteena voi olla sisäilmanlaadultaan jopa muita rakenteita heikompi.
 
Näkemyksemme mukaan puurakentamiseen liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta väärin tehtynä se voi olla liiketoiminnalle ja terveydelle myös vaarallista.
Terveisin,
 
Olli Koponen