Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

ROIC vs. P/B

Inderes Q&A 20.02.2023 11:30

Kuvitellaan että yhden firman ROI on 10 % ja P/B 1, toisen firman ROI on 5% ja arvostus P/B 0,5. Voinko tällöin ajatella että osakkeeseen sijoittamani euron tuotto oli molemmissa 10% (jos kuvitellaan että arvostuskertoimet ja osakkeen hinta olisi lukittuja)? Eli vivutanko ROI-arvoa silloin, jos ostan osaketta alle tasearvon?

Inderesin kommentti 


Hei!

Jos sijoitetun pääoman tuotto-% (ROIC/ROI/ROCE) haluaa suhteuttaa yhtiön tasepohjaiseen arvostukseen, tulisi tätä verrata EV/IC (yritysarvo suhteessa sijoitettuun pääomaan: oma pääoma + korolliset nettovelat), sillä P/B huomioi vain oman pääoman arvon ja sen, miten tätä omaa pääomaa hinnoitellaan pörssissä. Syy miksi sijoitetun pääoman tuottoa nimenomaan tulisi suhteuttaa EV/IC-kertoimeen näin halutessaan on se, että sijoitetun pääoman tuotto on puhtaasti liiketoiminnan ansaintakyvyn ja pääoman allokointitaidon mittari, sillä se ei oman pääoman tuoton tapaan ole alisteinen tehdyille / tehtäville rahoituspäätöksille. Rahoituspäätösten vaikutusta on aiemmin tarkasteltu täällä ja täällä. Yhtiö voi itse liiketoiminnan arvonluonnista täysin irrallisena toimena kohentaa oman pääoman tuottoa käyttämällä liiketoiminnan rahoittamiseen entistä enemmän velkavipua. Tämä kaunistaa luonnollisesti oman pääoman tuottolukuja, mutta nostaa myös riskiprofiilia. 

Mitä tuohon esittämääsi varsin hypoteettiseen tunnuslukujen vertailuun tulee, yhtiön arvostukseen vaikuttaa yhtiön kyky allokoida pääomaa kasvuun (investoinnit, yritysostot), yhtiön pääoman tuottokyky (vanhan että uudelleen allokoidun pääoman tuotto) sekä yhtiön riskiprofiili (WACC-%). Näiden parametrien pohjalta saadaan vallitsevan tiedon valossa tehty paras arvio siitä, kuinka paljon yhtiön tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo olisi, joka kuitenkin lopulta on yhtiön käypä arvo (osingot maksetaan rahalla, eikä tuloslaskelman rivillä). 

Alla on laskelmat, kuinka edellä mainitut parametrit vaikuttavat esimerkiksi yhtiön fundamenttipohjaiseen EV/IC-arvostuskertoimeen. Mitä enemmän yhtiö kykenee allokoimaan pääomaa liiketoimintaan/yritysostoihin, mitä paremmalla pääoman tuotolla ja matalammalla riskillä, sitä arvokkaampi yhtiö on. Tämä tematiikka ei välttämättä ole relevantti yhtiöiden osalta, joiden taseisiin ei sitoudu paljoa pääomaa (esim. teknologiayhtiöt), sillä investoinnit (esim. tuotekehitys- ja markkinointipanostukset) juoksutetaan tuloslaskelman kautta. Jotta näissä yhtiöissä pystyttäisiin karkeasti arvioimaan, minkälaista tuottoa yhtiö on kyennyt näille investoinneille saamaan, tulisi kyseiset tuloslaskelman kautta juoksutetut kulut pääomittaa taseeseen. Tästä asiasta enemmän löytyy Michael Mauboussinin ja Dan Callahanin kirjoituksista, jotka löytyvät täältä ja täältä.


T. Eemeli