Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Moi, olen tässä koittanut teidän analyysien avulla ottaa haltuun SaaS-yhtiöitä, siispä kiitos heti alkuun kattavista laajoista raporteista! Ymmärrän, että analyytikoina olette sidottuja enemmälti 12kk aikaikkunaan tavoitehinnoissanne, mutta itse olen pitkää peliä katsovana sijoittajana koittanut enemmän hahmottaa yleisesti yritysten pitkän aikavälin tuottopotentiaalia. SaaS-yhtiöissä (kuten toki muidenkin alojen yrityksessä) olen huomannut, että pohjaatte osan arvonmäärityksestä verrokkianalyysiin, jossa määritätte esim. hyväksyttäviä EV/S tai EV/EBITDA kertoimia ko. firmoille. Ymmärrän, että nämä ovat usein järkevimpiä mittareita lyhyellä aikavälillä, kun kasvu ajaa hinnanmuodostusta eniten, mutta miten ajattelette, että esim. 10v päästä, kun kasvu on todennäköisesti hidastunut, millaisilla kertoimilla yhtiöitä on järkevää arvostaa verrokkianalyysin tyylillä? Vai onko paras tapa lähestyä esim. 10v päähän yhtiön arvoa tuo "ainoa oikea" DCF-analyysi? Vai onko takataskussanne joitain muita parempia tapoja hahmottaa yhtiön pitkän aikavälin tuottopotentiaalia, mieluusti tuonne 5-10v päähän? Kiitos jo etukäteen :)

Inderesin kommentti 

Kiitos kysymyksestä.

SaaS-yhtiöiden pitkän aikavälin potentiaalia hahmottaessa meillä on käytössä käytännössä mainitsemasi DCF-malli sekä nykyhetkeen diskontatun arvioidun liikevaihto-/tulostason ja hyväksyttävän arvostuskertoimen yhdistäminen.

Molempien menetelmien uskottavuutta/käytettävyyttä parantaa se, että ne rakennetaan usean vaihtoehtoisen skenaarion varaan. Skenaarioanalyysin parametreinä on mm. yhtiön arvioitu liikevaihdon taso (arvioitu markkinaosuus, kohdemarkkinan koko, kohdemarkkinan kasvu), liiketoimintamallin tulostason arvioiminen (bruttomarginaali, kiinteiden kulujen skaalautuminen, kilpailupaine), sekä sen arvioiminen, että riittääkö yhtiön rahoitus ennustetun kasvun toteuttamiseen.

Esimerkki: Ennakoimme yhtiön X saavuttavan vuonna 2030 50% markkinaosuuden kohdemarkkinallaan, joka tarkoittaa noin 100 MEUR:n liikevaihtoa. Yhtiön liiketoimintamalliin, bruttomarginaaliin, kulurakenteeseen sekä kypsässä vaiheessa olevien ohjelmistoyhtiöiden kannattavuuteen perustuen arvioimme yhtiön saavuttavan 40 %:n liikevoittomarginaalin vuonna 2030. Stabiilissa kehitysvaiheessa olevien verrokkiyhtiöiden arvostustasoihin ja omaan harkintaamme perustuen arvioimme, että yhtiölle hyväksytään ennakoidulla kannattavuusprofiililla EV/EBIT kerroin 15x vuonna 2030. Näin ollen yhtiön tulevien kassavirtojen arvo on vuonna 2030 600 MEUR. Lisäksi oletamme, että vuosien 2020-2030 aikana yhtiön nettokassa on noussut 100 MEUR:oon. Yhtiö X on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, joten kassavirtoihin liittyy merkittävää epävarmuutta. Käytämme siksi yhtiön nykyarvon määrittämiseen korkeahkoa 12%:n diskonttokorkoa. Yhtiön nykyarvo on siten 700/((1,12)^10 = 225 MEUR

Terveisin,

Petri A.