Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hei Sauli! Viime kuukausien aikana yhä suurempi määrä analyytikoita on suositellut osakepainon vähentämistä salkussa ja osan varoista siirtämistä korkoihin. Korkoinstrumentteihin sijoittaminen muuten kuin rahastojen kautta on kuitenkin yksityissijoittajalle haastavaa. Voisiko sijoitusta Sampo-konserniin pitää epäsuorana tapana kasvattaa korkojen merkitystä salkussa? Entä joutuuko korkopainoa Sampo-konsernin kautta kasvattava sijoittaja ostamaan korkoinstrumentteja yli niiden markkina-arvon, kun Sampo-konsernin price-to-book luku on 1,6? Lopuksi, osaatteko sanoa mikä osuus Sammon sijoituksista on eurooppalaisissa ja mikä amerikkalaisissa koroissa, ja häviääkö dollarimääräisten korkojen mahdollinen positiivinen tuotto lähes kokonaisuudessaan valuuttasuojausten kustannuksiin? Kiitos erinomaisesta työstänne suomalaisten osakemarkkinoiden parantamiseksi!

Inderesin kommentti 

Kiitos palautteesta!

Mielestäni Sampoa ei voi nähdä vaihtoehtona korkosijoituksille ajattelemallasi tavalla. Sammon tytäryhtiöille (Mandatum, If ja Topdanmark) on kaikilla toki merkittävät korkosalkut, mutta nämä varat eivät kuulu osakkeenomistajille, vaan ne kuuluvat yhtiöiden asiakkaille (vakuutuksien ottajille). Sampoa ostaessa, et itseasiassa osta juurikaan korkosijoituksia, vaan ostat pääosin yritysvarallisuutta (If, Mandatum, osuus Nordeasta, osuus Topdanmarkista sekä nippu pienempiä sijoituksia). Nämä kattavat Sammon markkina-arvosta valtaosan.

Vaikka Sampo onkin luonteeltaan hyvin defensiivinen osake (kassavirrat hajautuneet, niiden ennustettavuus hyvä ja volatiliteetti matala), ei yhtiö ole immuuni markkinan heilunnalle, kuten olemme 2018 loppuvuonna nähneet. Myöskään tässä mielessä en näe Sampoa suorana substituuttina korkosijoituksille.

Sammon tapauksessa P/B-luku on hyvin harhaanjohtava, sillä If ja Mandatum ovat taseessa hankinta-arvoillaan. Molempien käyvät arvot ovat oleellisesti tasearvoa korkeammat. Näin ollen käyvän tasearvon määrittämiseksi, sinun pitää laskea mukaan nämä omaisuuserät niiden oikeilla arvoilla. Laskelmiemme mukaan Sammon osien summa on tällä hetkellä noin 40e (riippuen Nordean päätöskurssista).

Viimeisenä kysymys Sammon korkosijoituksista, oheisen linkin takana (https://www.sampo.com/globalassets/arkisto/taloudelliset-raportit/2018/s...) olevassa esityksessä sivulla 14-15 on nähtävissä yhtiön korkosalkun maantieteellinen jakauma.

-Sauli