Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sammon sisäinen diskonttokorko

Inderes Q&A 25.03.2020 20:32 Sampo

Moi! Ensinnäkin kiitos todella upeasta analyysistä. Minun kysymykseni koskee Sampoa. Sauli Vilén kirjoitti Sampo-analyysissään, että "Mandatumissa olemme laskeneet ennusteitamme reippaammin johtuen sijoitustuottojen suuremmasta merkityksestä yhtiölle. Lisäksi globaali korkotason lasku tulee painamaan diskonttokorkoja, mikä nakertaa tulosta myös tulevaisuudessa". Mitä tämä diskonttokorkojen lasku käytännössä tässä yhteydessä tarkoittaa? Tarkoittaako se, että Sauli arvioi kokonaisriskin määrän pienenevän vai onko minulta jäänyt jotain ymmärtämättä?

Inderesin kommentti 

Moi ja kiitos kysymyksestäsi,

Tämä liittyy Mandatumin vastuuvelkoihin. Mandatumin vastuuvelat koostuvat sekä laskuperustekorollisesta vastuuvelasta (2019: 3,9 mrd euroa) että sijoitussidonnaisesta vastuuvelasta (2019: 8,1 mrd euroa). Laskuperustekorollisissa vakuutussopimuksissa henkivakuuttaja sitoutuu maksamaan asiakkaan vakuutussäästöille tietyn laskuperusteisen kiinteän koron. Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset ovat sen sijaan nimensä mukaisesti sidottu jonkin tietyn sijoitusinstrumentin arvoon ja sijoitusten arvonvaihtelun riskin kantaa vakuutuksenottaja.

Henkivakuuttamisessa vakuutusssopimukset ovat duraatioltaan tyypillisesti pitkiä ja henkivakuuttaja voi muuttaa sopimus- ja/tai maksuehtoja vain rajallisesti. Henkivakuuttajalle aiheutuu korkotäydennystarve, mikäli se on myöntänyt asiakkailleen sellaisia henki- tai eläkevakuutussopimuksia, joiden perustekorot ovat vastuuvelan diskonttamisessa käytettyä korkoa suurempia. Globaali korkotason lasku painaa siis tätä kautta vastuuvelan diskonttokorkoja ja rasittaa Mandatumin tulosta. Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa diskonttauksella ei ole merkitystä, sillä vakuutusäästön arvo ja sitä vastaava vastuuvelka määräytyvät vakuutussopimukseen sidotun sijoitusinstrumentin arvonkehityksen perusteella.

Sijoitussidonnainen liiketoiminta on ollut Mandatumin painopistealueena jo pitkään, mikä on näkynyt vastuuvelan mixin kehityksessä. Henkivakuuttajat eivät nykyisessä korkoympäristössä juurikaan laskuperusteisia vakuutussopimuksia enää myönnä, joten laskuperustekorollisen vastuuvelan määrä tulee jatkamaan laskuaan myös tulevina vuosina. Tämän myötä korkotason (ja diskonttokorkojen) laskun aiheuttama tulosrasitus Mandatumille tulee käsityksemme mukaan pienenemään tulevina vuosina.

Vastauksesta tuli melko tekinen, mutta toivottavasti se edes hieman selvensi.

Terveisin Sauli & Matias