Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sampo ja korona

Inderes Q&A 16.04.2020 11:04 Sampo

Moro. Onko teillä tietoa miten Sammon omistamien vakuutusyhtiöiden täytyy korvata asiakkailleen koronan takia tulleita taloudellisia tappioita? Onko If, Mandatum, Topdanmarkin asiakkailla jotain vakuutuksia, mistä koituu merkittäviä vakuutuskorvauksia maksettavaksi ja siten heijastuisi myös loppujen lopuksi Sampoon?

Inderesin kommentti 

Olemme kommentoineet koronan vaikutuksia Sampoon edellisessä raportissamme. Tässä suora lainaus raportista:

”Ennusteet leikkuriin markkinamyllerryksen johdosta

Käsityksemme mukaan Sammon vakuutusliiketoiminnat (If, Topdanmark ja Mandatum) ovat operatiivisesti kohtuullisen hyvin suojassa koronavirukselta ja vaikutukset jäävät suhteellisen vähäisiksi. Vaikka If ja Topdanmark tulevat todennäköisesti H1:llä kirjaamaan poikkeuksellisen paljon korvauksia erinäisistä koronaan liitännäisistä asioista (mm. matkavakuutukset ja yritysten tuotannon keskeytykset), on näiden vakuutuslajien osuus yhtiöiden koko vakuutusmaksutulosta suhteellisen pieni. Esimerkiksi autovakuutuksiin (If:n suurin tuotelinja) koronalla on todennäköisesti positiivinen vaikutus lyhyellä aikavälillä, kun ajetut kilometrit laskevat väliaikaisesti viranomaisten määräämien liikkumisrajoitteiden johdosta.

Ylivoimaisesti suurin vaikutus Sammolle tulee sijoitustuotoista ja osakkeista. Sammolla oli Q4’19 lopussa 21,8 miljardin sijoituksista noin 3,5 miljardia osakkeissa. Laskelmiemme mukaan Sampo tulee kärsimään sijoituksista noin miljardin euron tappiot Q1:llä. Yhtiöllä oli Q4’19 lopussa käyvän arvon rahastoissa realisoimatonta tuottoa noin 1 miljardin edestä ja summa on alkuvuoden kurssirallissa todennäköisesti kasvanut jonkin verran. Näin ollen valtaosa sijoitusten arvon laskusta hautautuu käyvän arvon muutoksien alle (näkyy laajassa tuloksessa) ja raportoituun tulokseen vaikutus on huomattavasti pienempi.

Sijoitustuotot painavat

Kokonaisuutena olemme laskeneet If:n tulosennusteita lähivuosille 9-16 %:lla. Taustalla on lyhyen aikavälin erittäin heikot sijoitustuotot ja globaalisti entisestään laskeneen korkotason myötä laskenut sijoitusten pidemmän aikavälin tuottoodotus. Odotamme myös taantuman heikentävän liikevaihdon kasvunäkymiä lyhyellä aikavälillä. Mandatumissa olemme laskeneet ennusteitamme reippaammin johtuen sijoitustuottojen suuremmasta merkityksestä yhtiölle. Lisäksi globaali korkotason lasku tulee painamaan diskonttokorkoja, mikä nakertaa tulosta myös tulevaisuudessa.”

Tähän mennessä tullut data on ollut aika hyvin linjassa odotuksiimme. Poliisin mukaan liikenneonnettomuuksien määrä on vähentynyt merkittävästi samoin kuin murtojen määrä. Suurin ero ennusteisiimme on tullut sijoitustuotoista. Sijoitustuotot ovat päivityksemme jälkeen kehittyneet erittäin positiivisesti ja tämä kurssiralli on osaltaan paikannut tuota kuukauden takaista kraateria tuotoissa.

-Sauli