Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Paljon uutisoidaan aina valmistuvista ja vireillä olevista metsäteollisuuden laitoshankkeista, ja niistä löytyy aika hyvin tietoa että minkä verran lisäykset sellun tuotantokapasiteettiin kunkin osalta ovat. Löytyisiköhän jostain vastaavasti analyysiä siitä, millä aikataululla missäkin päin arvioidaan häviävän kapasiteettia kun vanhojen laitosten käyttöikä tulee tiensä päähän? Tämä tieto olisi kuitenkin yhtä arvokasta alan kehitykseen liittyen.

Inderesin kommentti 

Hei,

Maailmassa on runsaasti tekniseltä iältään vanhaa tai erittäin vanhaa sellukapasiteettia etenkin havusellun tuotannossa. Tyypillisesti vanhoja ja pieniä tehtaita suljetaan uusinvestointien tieltä ja/tai konvertoidaan erikoissellujen tuotantoon. Lisäksi luonnollista poistumaa aiheuttaa toisinaan sellun hinnan lasku, joka tekee vanhasta ja tehottomasta kapasiteetista normaalissa tilanteessa melko nopeasti kannattamatonta. Sulkemisista ei tyypillisesti ilmoiteta etukäteen, joten lähivuosien osalta tilanne on vielä tässä suhteessa melko epäselvä. Nykyisellä sellun ennätyskorkealla hintatasolla vanhat ja tehottomatkin tehtaat ovat tosin melko hyvin kannattavia, joten merkittävää sulkemisten ja konversioiden aaltoa ei välttämättä ole odotettavissa ennen seuraavien uusien tehtaiden tuloa markkinoille (2020-luvun alkupuolella), jos markkinatilanne ei muutu oleellisesti huonommaksi. Myös teknisesti tehtaiden elinkaaria pystyy tyypillisesti ainakin jossain määrin jatkamaan "tekohengityksellä", mikä antaa tuottajille jonkun verran pelivaraa toimia markkinatilanteen suhteen.

Terveisin,

Antti