Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Miten Sotkamo Silverin kurssi reagoisi pörssiromahdukseen tai lama-aikaan? Jos Sotkamo Silveriä hinnoitellaan hopean hinnan mukaan, ja hopea seuraa kultaa, jonka arvo nousee sijoitusten turvapaikkana pörssin romahtaessa, kasvaisiko Sotkamo Silverin arvo? Vai onko yritys suhdanneriippuvainen, jolloin sen kurssi seuraisi indeksiä?

Inderesin kommentti 

Sotkamo Silverin tulevaisuuden tuloksen muodostumisen kannalta keskeisimpiä parametreja ovat tuotantomäärä, tuotantokustannukset, hopean hinta, sivutuotemetallien hinnat EUR/USD-valuuttakurssi. Tuotantomääriin mahdollisella matalasuhdanteella ei olisi suoraa vaikutusta ja myös tuotantokustannuksiin vaikutus olisi todennäköisesti rajallinen. Hopean hintaan vaikuttavat useat eri tekijät, kuten esim. kysyntä, tarjonta, korkotaso, valuuttakurssit eikä laman suoranaista vaikutusta voi yksiselitteisesti sanoa (esim. sijoituskysyntä todennäköisesti kasvaisi turvasatamaefektin takia, kun taas teollinen kysyntä todennäköisesti heikkenisi). Sivumetallien osalta lama todennäköisesti nostaisi kullan hintaa, mutta toisaalta painaisi teollisuusmetallien hintoja. Valuuttakurssien käyttäytyminen olisi vahvasti riippuvainen laman syistä ja alueellisista eroista suhdanteissa ja/tai rahapolitiikoissa.

Tämä monimutkainen kokonaiskuva huomioiden Sotkamo Silver ei mielestämme voida suoranaisesti sanoa, miten Sotkamo Silverin osake käyttäytyisi muun osakemarkkinan laskiessa. Tuleva kurssireaktio on siis pitkälti arvailujen varassa. Jos kuitenkin tietää etukäteen, että aikoo itse panikoida kurssilaskussa, kannattaa panikoida ennen muita.