Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Onko näkemystä miksi Talenomin kurssi tuli niin jyrkästi tänään alas? Entä onko näkemystä onko vastanimitetyn toimitusjohtajan osakemyynnit omia vai liittyvätkö palkitsemisjärjestelmiin? Toimitusjohtajan kaupankäynti ollut viimeisen vuoden aikana ollut yllättävänkin aktiivista, molempiin suuntiin...

Inderesin kommentti 

Hei,

En ole keksinyt erityistä syytä viime torstain kurssilaskulle (Talenomin osake laski 5,7 % 15.8.2019). Pitkällä aikavälillä osake seuraa yhtiön fundamenttien kehitystä, mutta yksittäisenä päivänä esimerkiksi yksittäinen suuri myyjä voi aiheuttaa edelleen suhteellisen epälikvidissä osakkeessa merkittävää heiluntaa.  Osakemarkkinoiden yleinen epävarmuus ja volatiliteetti vaikuttaisi yleensäkin olevan nousussa, joten heiluntaa on varmasti jatkossa. Heilunta tarttuu myös Talenomin osakkeeseen, vaikkei kauppasota tai maailmantalouden hidastuminen olekaan yhtiön kannalta kovin dramaattista.

Suurista omistajista Ilmarinen on vähentänyt viime aikoina omistustaan merkittävästi. Ilmarinen ja Etera yhdistyivät vuoden 2018 alussa, ja näiden yhteenlaskettu omistus oli yli 17 %. Yleensä eläkeyhtiöt pyrkivät pitämään omistuksensa pörssiyhtiöissä alle 10 %:n tason, ellei taustalla ole mitään erityistä syytä. Tänä vuonna Ilmarinen on keventänyt Talenomia merkittävästi, ja tuoreimman omistajalistan (06/2019) perusteella Ilmarisen omistus oli 12,24 %. Arvioisin, että Ilmarinen pyrkii hiljalleen laskemaan omistuksensa alle 10 %:n rajapyykin. Vaikka tämä tehtäisiin hallitusti, suuri myyjä aiheuttaa aina tiettyä painetta osakekurssiin, tai vähintäänkin rajoittaa sen nousua. En usko, että taustalla on erityistä näkemystä esimerkiksi Talenomin arvostuksesta, vaan tämä on osa normaalia portfolion hoitoa. Historiassa vastaavat liikkeet ovat olleet hyviä ostopaikkoja, mutta menneisyys ei tietenkään ole tae tulevasta.  

Toimitusjohtajan myynnit ovat olleet suhteellisen pieniä, eikä niihin liity näkemykseni mukaan dramatiikkaa. Uskoisin että transaktiot liittyvät ainakin epäsuorasti palkitsemisjärjestelmiin. Talenomilla on optio-ohjelmia, joiden piirissä olevien omistus nousee tiettyjen rajapyykkien jälkeen. Suomen verotus iskee kuitenkin väliin, ja optioiden vastaanottaminen on kallista. Monesti langenneet verot rahoitetaan osakemyynneillä, ja toisaalta omistus nousee, kun uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin. Myös henkilökohtaisesta omaisuudesta yhä suurempi osa on helposti kiinni yhden yhtiön osakkeissa, jolloin voi olla perusteltua hajauttaa omistuksia. Näin ollen näkisin nämä myynnit osana normaalia kehitystä, mutta lähden keräämään tarkempia selityksiä tuoreelta toimitusjohtajalta tai muiltakin sisäpiiriläisiltä, mikäli suurempia myyntejä tapahtuu.

Terveisin,
Juha