Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia - Omistajan tulos?

Inderes Q&A 11.01.2019 9:55 Telia Company

Yritin laskea Telian osakkeen omistajan tulosta (OE, owner earnings), ja sain karkeaksi arvioksi 0,19 käyttäen normalisoituja lähtöarvoja vuosilta 14-17. Meniköhän laskuprosessi jossain vaiheessa pieleen, kun osakkeen hinta on tällä hetkellä kuitenkin 42,16 SEK. Osaisitteko arvioida Telian omistajan tulosta? Yritän hahmottaa liiketoiminnan kannattavuutta omistajan näkökulmasta. Meneekö tulos suurimmaksi osin ylläpitoinvestointeihin. Ovatko kasvuinvestoinnit ollenkaan kannattavia? Loppuun yleisemmän tason kysymys: Voisiko harrastelijasijoittaja arvioida näitä asioita nopeammin ja tehokkaammin kuin tekemällä aikaa vieviä laskusuorituksia yhtiön vuosikertomuksen laskelmien pohjalta?

Inderesin kommentti 

Kiitos laajoista kysymyksistä!

Historiaa tarkastellessa yhtiön liiketoiminta on muuttunut suuhtellisen paljon yritysjärjestelyjen (lukuisia myyntejä ja ostoja) myötä ja näin ollen menneet liiketoiminnan luvut eivät kuvaa nykyistä rakennetta. Lisäksi Teliassa on todella paljon kertaluonteisia eriä erilaisista syistä johtuen, jotka myös tulisi oikaista, jos normalisoituja lukuja haluaisi tarkastella. Näin ollen lähin seurattava tilivuosi voisi olla 2018.

Owner earnings ei ole virallinen mittari, mutta sitä ehkä "lähimpänä"Telia ohjeistaa itse operatiivista vapaata kassavirtaa (ilman yritysostoja, lisenssimaksuja ja osinkoja osakkuusyhtiöistä) ja odottaa sen ylittävän 9,7 miljardia kruunua vuonna 2018. Yhtiöllä oli Q3 lopussa noin 4,3 miljardia osaketta ja näin ollen vapaa operatiivinen kassavirta per osake olisi reilut 2 kruunua.

Investoinnit ovat joko ylläpitoinvestointeja tai uuden esim 4G (peitto) ja tulevaisuudessa 5G investointeja. Kokoluokaltaan operattoreiden infra investoinnit ovat suhteellisen tasaisia ja useat ohjeistavat investointitasoja suhteessa liikevaihtoon. Investoinnit ovat operaattoreille välttämättömiä viranomaisten peitto vaatimusten puolesta, jotta verkot pysyvät kilpailukykyisinä. Pohjoismaiset operaattorit, Telia mukaanlukien, ovat tuloslaskelman komponentteja tarkastellessa todella kannattavia.

Terveisin,

Joni G.