Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hei Molempien liikevaihto n. 10 miljardia e . Upm henkilöstön määrä 19 000 ja Stora 25 000. Tätä ei voi selittää esim. että kartonkibisness on työvoimavaltaisempaa. Vai voiko ? -esa

Inderesin kommentti 

Moi,

Vaikka yhtiöiden liikevaihdot ovat samalla tasolla, on portfolioissa tiettyjä eroja. Työvoimavaltaisista liiketoiminnoista Stora Ensolla on suurempi puutuoteliiketoiminta ja myös Packaging Solutionsin aaltopahviliiketoiminta (kartongin jalostusta) vaatii paljon työvoimaa (ja sitoo vastaavasti vähemmän pääomaa). Lisäksi UPM:n energialiiketoiminnassa oman henkilöstön määrä on suhteessa pieni, sillä valtaosa liikevaihdosta tulee osakkuusyhtiöiden kautta. Lisäksi Stora Ensolla lienee jonkun verran enemmän tuotekehityshenkilöstöä, mikä on osin strateginen valinta.

Eroja portfolioissa olisi varmasti enemmänkin, ja niiden takia suora vertailu yhtiöiden välillä on mielestäni vaikeaa eikä välttämättä edes erityisen relevanttia. En kuitenkaan sinällään epäile, etteikö UPM olisi tällä hetkellä Stora Ensoa tehokkaampi henkilöstötehokkaampi osa-alueissa, joissa vertailua on järkevää tehdä (esim. selluliiketoiminnoissa UPM on todennäköisesti suurempien tehtaidensa ansiosta rakenteellisesti Stora Ensoa henkilöstötehokkaampi).

t: Antti