Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Uruguayn sellutehtaat

Inderes Q&A 13.06.2019 14:10 UPM

Kun UPM valmistaa kotimaisesta puusta sellun teon yhteydessä ja rinnalla erilaisia kemikaaleja ja polttoaineita, niin onko eukalyptuksesta mahdollista tehdä muutakin kuin selluloosaa? Ja jos on mahdollista, aikooko UPM myös tehdä niitä?

(Uruguayn nimi korjattu otsikossa)

Inderesin kommentti 

Perinteinen sellun tuotantoprosessi on käytännössä samanlainen suomalaisilla tehtailla ja Etelä-Amerikan eukatehtailla. Sivuvirrat riippuvat kuitenkin jossain määrin käytössä olevista puulajeista. Esimerkiksi mäntyöljyä ja tärpättiä syntyy Suomessa havusellun tuotannon sivuvirtoina, mutta lehtisellusta (ml. koivusellu Suomessa) näitä jakeita ei puun ominaisuuksien takia käytännössä irtoa. Bioenergiaa (sähköä ja höyryä) syntyy molemmista puulajeista, joskin havuselluprosessissa saanto on lievästi alempi ja sitä kautta poltettava energiapotentiaali hieman suurempi. Uudempia vielä ainakin osin tutkimus- ja/tai kaupallistamisvaiheessa olevia esimerkiksi ligniiniin pohjautuvia sivuvirtoja pitäisi ainakin teoriatasolla irrota sekä suomalaisista puista että eukalyptuksesta.

t: Antti