Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Valuutan vaikutuksia ja euro?

Inderes Q&A 11.09.2017 11:22

Miksi vahvistunut euro laskee euroalueen inflaatioennusteita ja miksi vahva talouskasvu luo inflaatiopaineita?

Inderesin kommentti 

EKP:n huoli vahvasta eurosta johtuu osittain sen aiheuttamasta inflaatiopaineiden laskusta. Euron vahvistuessa euroalueella tuotetut tavarat ja palvelut tulevat suhteessa kalliimmiksi alueen ulkopuolisiin tuotteisiin nähden, mikä painaa tuontihintoja ja vähentää näin inflaatiopaineita. Toki inflaatioennusteisiin vaikuttavat muutkin tekijät, euroalueella mm. hidas palkkojen kasvu on EKP:n mukaan yksi syy hitaan inflaation taustalla. Talouskasvun ja inflaation suhde perustuu talouden kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Kun talouden aktiviteetti kasvaa ja esim. kotitaloudet innostuvat kuluttamaan, lisää tämä kysyntää kansantaloudessa.

Asuntomarkkinat ovat tästä hyvä esimerkki: noususuhdanteessa kotitaloudet lähtevät herkästi asuntokaupoille ja mitä useampi kotitalous on markkinoilla, sitä suuremmaksi kasvaa asuntojen kysyntä. Potentiaalisen ostajajoukon laajentuessa kysyntä kasvaa tarjontaa enemmän ja voidaan nähdä lisääntynyttä hintakilpailua, joka lisää hintapaineita asuntomarkkinalla. Laajemmassa mittakaavassa hintojen noustessa kiihtyy myös inflaatio, ja tällöin on kyse kysyntäinflaatiosta.