Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Katselin kauppalehden ja teidän tietojanne, niin huomasin, että wärtsilän oman pääoman tuotto on kauppalehdessä vuosina 2017 ja 2018 ollut 17,2 % ja teillä näyttää samoille vuosille 16%, niin onko noissa teidän luvuissa tehty jotain oikaisuja?

Inderesin kommentti 

Moi, tuntematta tarkemmin Kauppalehden metodologiaa on heidän lukuihinsa vaikea ottaa kantaa. Omat ROE-lukumme Wärtsilälle ovat kuitenkin linjassa yhtiön itse ilmoittamien lukujen (2018: 16,1 %; 2017: 16,0 %) kanssa. Itse laskemme ROE:n nettotuloksen suhteella kahden peräkkäisen tilikauden keskimääräiseen omaan pääomaan. Terv. Eki