Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Yhdysvaltojen tulevaisuuden näkymät

Inderes Q&A 22.08.2019 9:59

Hei! Yhdysvallat ovat olleet maailmantalouden veturi lähes koko pörssihistorian ajan. USA on toipunut taantumista nopeimmin ja yleensä noussut pisimpään. S&P 500 indeksiä seurataan medioissa lähes yleismaailmallisena talouden mittarina. Kysymykseni on, mitä riskejä näette Yhdysvaltojen talouden kehitykselle seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana? Kuinka todennäköisenä pidätte skenaariota, jossa Yhdysvallat putoaisi ykköspaikalta maailman talousmahtina? Tällä hetkellä Yhdysvaltojen osakemarkkinat kattaa hieman yli puolet maailman osakemarkkinoista, onko teidän näkemyksenne mukaan realistista olettaa, että sama kehitys jatkuu? Mitä tulevaisuuden riskejä USA:n kohdalla on verrattuna vaikkapa euroalueeseen?

Inderesin kommentti 

Moikka,

ja kiitos oivasta kysymyksestä. USA:n talous on tosiaan takavuosina ollut ihailtavan dynaaminen, mistä kiitoksena on ollut historian pisin nousukausi. Tämä on näkynyt myös osakemarkkinalla merkittävänä erona esimerkiksi USA:n ja Euroopan välillä, kuten alla olevasta kuviosta on nähtävissä.

Kysymys maailmantalouden ykköstilan vaihdosta on ollut viime vuodet ajankohtainen ja etenkin spekuloidaan sillä, koska Kiina ohittaa USA:n talouden koolla mitattuna. Itse asiassa näin on jo käynyt, tarkemmin sanoen vuonna 2014, käy ilmi IMF:n luvuista. Nimittäin ostovoimakorjattuna Kiinan talouden osuus maailman BKT:sta ohitti tuolloin USA:n. Nimellisesti mitattuna USA:lla on vielä ykköspaikka, mutta on vain ajan kysymys, milloin sekin menetetään.

Kuten kuviosta näkyy, Kiinan osuuden kasvattaminen tulee jatkumaan tulevien vuosien ajan, eikä ihme. Länsimaisittain ajateltuna Kiinan yli kuuden prosentin talouskasvuluvut ovat omaa luokkaansa, ja vaikka kasvu hidastuisi, tuskin rajua alamäkeä tulee vastaan, koska elvytysvaraakin maan hallituksella riittää. Lisäksi talouskasvua on oltava jo yhteiskuntarauhankin ylläpitämiseksi.

Mielestäni tässä kysymyksessä kannattaa erottaa talouskasvun ja osakemarkkinan vertailu. Nimittäin USA:n asema osakemarkkinalla ei välttämättä heikkene käsi kädessä talouskasvuosuuden kanssa. Kuten kysyjä mainitsikin, Yhdysvaltain pörssi on maailman suurin, ja ero Kiinaan on edelleen merkittävä. Markkina-arvolla mitattuna NYSE (New York Stock Exchange) on omassa luokassaan 27 biljoonan dollarin markkina-arvolla, samoin teknologiapörssi Nasdaq (markkina-arvo 13 biljoonaa dollaria). Kiinassa osakemarkkina on vielä paljon pienempi, sillä Shanghain pörssin markkina-arvo on 4,5 biljoonaa dollaria. Tätä eroa on nykymenolla vaikeampi kuroa umpeen, sillä Kiinan osakemarkkina on vielä ulkomaisilta toimijoilta hyvin suljettu, vaikka toimia kaupankäynnin laajentamiseksi onkin jo tehty. Radikaaleja uudistuksia kuitenkin tarvitaan, jos halutaan kasvattaa Kiinan asemaa kansainvälisellä markkinalla. USA:n asemaa pönkittää vielä dollarin laaja-alainen käyttö reservi- ja maksuvaluuttana. 

Olen USA:n talousnäkymien kannalta hieman positiivisempi kuin euroalueen, sillä pidemmällä aikavälillä uskon USA:n pärjäävän talousdynamiikkansa ansiosta paremmin. Eroja näkyy myös keskuspankkien omissa ennusteissa: EKP ennustaa euroalueelle seuraavan 5 vuoden keskimääräiseksi kasvuksi 1,4 % (mielestäni optimistinen lukema), kun taas Fedillä ennuste on kahden prosentin tuntumassa. Euroalueella on ratkottavana useiden jäsenmaiden rakenneongelmat sekä talous- ja rahapolitiikan yhteensovittamisen mahdottomuus. Mielestäni euroalue on poliittisesti kriisialttiimpi kuin USA, koska täällä on taloussopassa monta hyvin erilaista keittäjää. 

Yst terv Marianne