Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yrityksen johto

Inderes Q&A 15.08.2017 12:25

Monilla sijoituspäätöksen tekemiseen vaikuttavana kriteerinä on laadukas yrityksen johto. Miten tunnistaa laadukas johto / Mitä ominaisuuksia teidän mielestä hyvällä johdolla on?

Inderesin kommentti 

Hei, erinomainen kysymys. Ja tietysti monilta osin subjektiivinen. 

Laadukasta johtoa voi ajatella "mahdollistajana" organisaatiossa eteville kyvyille hyödyntää täysi potentiaalinsa ja saada huikeita asioita aikaiseksi bisneksen kannalta. Monesti laadukas johto delegoikin paljon ja mikromanageeramiseen ei tuhlata resursseja vaan ylin johto keskittyy suuriin suuntaviivoihin ja pääoman allokointiin. Toimitusjohtajatkin ovat viime kädessä sijoittajien heille antamien resurssien allokoijia parhaalla mahdollisella näkemällään tavalla. Aihetta käsittelee hienosti teos The Outsiders jota aiemmin Pulkkinen aamukatsauslivessä kehui ja jonka täällä hän,  Gostowski, Kinnusen Juha ja Vilén ovat lukeneet muunmuassa.

Hyvää johtoa voi myös arvioida menneen performanssin perusteella esimerkiksi yhtiöiden kääntämisen suhteen. Hyvä track record ongelmayhtiöiden kääntämisessä antaa perusteltua luottoa siihen, että johdolla on kapasiteettia selvitä vaikeista tilanteista myös jatkossa. 

Hyvää johtoa sijoittaja pohtii tietysti viime kädessä osakkeen kurssikehityksen kautta: laadukkaampi johto tuppaa saamaan aikaiseksi myös positiivisempaa kurssikehitystä pitkässä juoksussa sekä parempia tunnuslukuja kuten korkeahko oman pääoman tuotto. On myös hyvä tiedostaa, että joissain bisneksissä johdon laadulla ei välttämättä ole kauheasti tekemistä yhtiön suorittamisen kanssa (esim. Fortumin Lundmark ei voi lainkaan vaikuttaa, tiettävästi, sähkön hinnan kehitykseen mikä määrää merkittävällä tavalla yhtiön tulosta. Sen sijaan pääoman allokoinnissa hänellä on merkittävä rooli). Sijoittajan kannalta hyvät yhtiöt myös viestivät selkeästi ja rehellisesti, etenkin silloin kun asiat eivät suju niin hyvin.