Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Millaisia yritysosto / fuusioitumismahdollisuuksia näette viestintä- ja mediatoimialalla ? Suomessa alalla toimii edelleenkin lukuisia yhtiöitä (esim. Sanoma. Ilkka, Alma, Keskisuomalainen, Pohjois.Karjalan Kirjapaino, Zeeland, Soprano, Traner's House), joissa digitaalisuuden edetessä markkinoilla voisi syntyä selkeitä synergiaetuja.

Inderesin kommentti 

Hei,

Media-alalla on tehty viime vuosina lukuisia yritysjärjestelyjä, mutta suomalainen mediayhtiökenttä on tästä huolimatta edelleen
melko hajanainen. Yhtiöillä on myös paljon ristiinomistuksia sekä yhteistyötä painojen, jakelun ja toimitustyön kautta. Mittavat ristiinomistukset eivät ole ainakaan toistaiseksi synnyttäneet merkittäviä rakennejärjestelyjä listayhtiöiden välillä, mutta muilta osin suomalaisen mediakentän konsolidaatiokehitys on viime vuosina kiihtynyt, kun painetun median tuottojen jyrkkä lasku on pakottanut yhtiöt hakemaan kustannussäästöjä ja tehostamaan toimintaa.

Näkemyksemme mukaan Alma Median, Sanoman ja muiden media-alan yhtiöiden (joihin emme lue koulutuspalveluihin keskittynyttä Sopranoa tai valmennuspalveluita tarjoavaa Trainers Housea) tulevat yritysjärjestelyt keskittyvät lähivuosina ostopuolelle ja pienempiin listaamattomiin yhtiöihin, mutta odotuksia nopeammat muutokset painetun median markkina- ja kannattavuustrendeissä voivat sytyttää kipinän portfolion muokkaamiseen tai suurempiin toimialajärjestelyihin myös yritysmyyntien muodossa. Ostopuolella lähes kaikki mediayhtiöt hakevat todennäköisesti uusia kasvun lähteitä nykyisiin ydintoimintoihin synergisistä digitaalisista liiketoiminnoista ja palveluista. 

Olemme käsitelleet yhtiökohtaisia yrityskauppastrategioita tarkemmin laajojen raporttien yhteydessä.

Terveisin,

Petri