Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Keskeinen ajuri alkuvuoden vahvan kurssikehityksen taustalla on ollut markkinoiden usko Euroopan talouden elpymisestä ja tämän myötä syntyvästä voimakkaasta tuloskasvusta. Helsingin pörssin yhtiöiden liikevaihdosta lähes 70 % syntyy Euroopasta ja näin ollen Euroopan tulosvipu on pörssillemme merkittävä. Olemme Euroopan maltillisen elpymisen suhteen varsin luottavaisia ja uskomme, että Euroopan talouskasvu tulee kiihtymään loppuvuotta kohti selvästi euron heikentymisen, EKP:n elvytyksen ja laskeneen öljyn hinnan myötä. Näkemyksemme mukaan näiden tekijöiden vaikutus alkaa heijastua pörssiyhtiöiden toimintaympäristöön ja numeroihin viiveellä, minkä takia Q1-numeroissa ei tulla vielä näkemään merkittävää parannusta suhteessa Q4-lukuihin. Alla olevissa graafeissa vertailukautena toimivat viime vuoden vastaavat luvut, jotka olivat pääosin kohtuullisen vaisuja. 

Kovan kurssirallin myötä monilla yhtiöillä tulosparannusodotukset ovat nousseet erittäin korkealle ja näin ollen tulospettymysten riski on noussut useilla yhtiöillä merkittävästi. Näkemyksemme mukaan markkinat ovat tietyissä yhtiöissä ottaneet jo liikaa etukenoa eikä markkinoiden kärsivällisyys nykyisillä arvostustasoilla riitä odottamaan tulosparannuksen realisoitumista vuoden jälkipuoliskolle. Vuodentakaiseen nähden odotamme kuitenkin selvää tulosparannusta, sillä Q1’14 oli kokonaisuuten erittäin vaisu. Seuraamiemme yritysten liikevaihdot tulevat kasvamaan vain vähän ja odotamme mediaaniliikevaihdon kasvun olevan noin 2 %. Liikevoitot tulevat kuitenkin parantumaan selvästi ja liikevoittojen mediaanikasvu on ennusteissamme noin 12 %. Liikevoiton keskeisenä ajurina ovat edelleen säästöt, mutta myös liikevaihtojen kääntyminen kasvuun tukee tuloskasvua.

Itse numeroita tärkeämpänä pidämme kuitenkin yhtiöiden näkymiä ja kommentteja toimintaympäristön kehityksestä. Koko vuoden osalta odotamme pörssiyhtiöidemme mediaaniliikevaihton kasvavan noin 5 %:lla ja liikevoittojen parantuvan noin 19 %:lla. Näin ollen tulosparannusvauhdin pitää kiihtyä loppuvuotta kohden selvästi, jotta odotukset täyttyvät. Pörssin P/E-kerroin on kuluvan vuoden ennustella 17x ja edellisvuoden tuloksilla laskettuna hieman yli 20x. Arvostustaso ei kestä pettymyksiä ja ilman tulosparannuksen realisoitumista osakkeissa on jo selvästi laskuvaraa.

Itse yhtiöistä merkittäviä tulosparannuksia odotetaan etenkin konepajoilta, missä globaalin talouskasvun piristyminen ja luottamuksen parantuminen Euroopassa heijastuu kaikista voimakkaimmin. Lisäksi monien etenkin pienempien yritysten odotetaan nousevan voitolle vaikean vertailukauden jälkeen. Venäjä-yhtiöihin kohdistuu jälleen kerran merkittävää epävarmuutta, sillä maan talousfundamentit ovat jatkaneet selkeää heikentymistään alkuvuoden aikana. Myös kotimarkkinayrityksillä toimintaympäristö tulee pysymään erittäin haastavana. Suosikkiyhtiöitämme Q1-tuloskauteen lähdettäessä ovat Aspo, Raute, Glaston, Valmet, Etteplan, Comptel ja Amer Sports. Suurimmat pettymyksen riskit näemme Nokian Renkaissa, Stockmannissa, Fiskarsissa, Olvissa, Apetitissa ja Ramirentissa.

Kokonaisuutena suosittelemme sijoittajia varovaisuuteen Q1-tuloskauteen lähdettessä. Näemme Q1-tuloskauden osakemarkkinoilla eräänlaisena testinä, missä katsotaan onko alkuvuoden kurssiralli liioiteltu suhteessa yritysten tulosnäkymiin. Pidämme epätodennäköisenä, että Q1-tuloskausi ylittäisi selvästi odotukset ja kursseilla olisi sen myötä tilaa nousta lyhyellä tähtäimellä lisää. Ennemmin näemme tilanteen siten, että markkinoiden yltäessä odotuksiin voidaan alkuvuoden kurssirallia ja nykyistä arvostustasoa pitää hyväksyttävänä.

Sauli Vilen