Endomines tiedotti suunnittelevansa osakeannin järjestämistä. Anti ei ollut meille yllätys ja se aiheuttaa osakesarjaan odotetusti rajun laimennuksen. Päivitimme Endominesin osien summa -mallimme huomioimaan alustavasti osakeannin, mikä laski mallin osakkeelle indikoimaa arvoa selvästi. Yhtiö hinnoitellaan yhä osien summansa alapuolelle, mutta lyhyen tähtäimen epävarmuus pitää tuotto/riski-profiilin epätyydyttävänä.

Endomines kehittää kannattavia kulta- ja ilmeniittiesiintymiä Suomessa, ja keskittyy kullan tuotantoon. Yhtiön visiona on osallistua pohjoismaisen kaivannaisteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuvaan rakennemuutokseen ja vakiintumiseen. Yhtiö voi tällöin osallistua kiinnostavien mineraaliesiintymien ja yritysten hankintaan, mikäli sellaisia ​​mahdollisuuksia ilmenee.