Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tuloskäänne vielä kesken

Yhtiöraportti 09.05.2018 7:11 Kesla

Kesla on puunkorjuuteknologiaan keskittyvä konepajayhtiö, joka valmistaa ja markkinoi laitteita puunkorjuun koko tuotantoketjuun sekä näihin tuotteisiin liittyviä varaosia ja palveluja. Kysyntäajureita ovat kasvu hakkuiden määrässä, niiden koneellistumisessa sekä tavaralajimenetelmän markkinaosuudessa. Tärkeimmissä segmenteissään yhtiö on viiden suurimman valmistajan joukossa maailmassa. Lisäkasvumahdollisuuksia on tarjolla mm. kierrätysnostureiden markkinoilla. Sijoitusnäkökulmasta Kesla on käänneyhtiö, jonka riskiprofiilin madaltuminen ja sen seurauksena arvostuskertoimien kohoaminen edellyttää sekä lisää näyttöjä tuloskasvusta että myös käynnissä olevan strategiapäivityksen ja taloudellisten tavoitteiden julkistamista ja sulattamista osakemarkkinoilla.

Lahjoita tämä sisältö kaverillesi. Premium-jäsenenä voit lahjoittaa Premium-sisällön luettavaksi myös ilmaisjäsenelle! Kopioi tämä lahjalinkki ja jaa se:

Käy kauppaa. (Kesla)

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.