Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Admicom
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 77.00 EUR
Kurssi: 48.80 EUR
Kurssi hetkellä: 20.6.2022 - 8:25 Analyysi päivitetty: 5.4.2022

Admicom tiedotti perjantaina yritysjärjestelystä, jossa yhtiö ostaa dokumentinhallinnan ohjelmistoratkaisuihin erikoistuneen Kotopro Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä yhtiön tuotetarjooma vahvistuu erityisesti dokumentinhallinnan, tiedonjakamisen ja mobiilikäyttöliittymien osa-alueilla. Admicomin mukaan järjestely kasvattaa yhtiön kohdemarkkinaa (aik. 200 MEUR) noin 20-30 MEUR ja avaa siten uusia mahdollisuuksia orgaaniselle kasvulle. Lisäksi yhtiö näkee Kotopron lisäävän Admicomin tuotetarjooman kansainvälistymispotentiaalia, mikä on pidemmällä aikavälillä positiivinen optio. Kaiken kaikkiaan yrityskauppa näyttää istuvan hyvin Admicomin strategiaan, ja siitä maksetun korkean hinnan valossa myös odotukset tulevien vuosien kehityksen suhteen on asetettu yhtiön puolelta korkeaksi. Päivitämme ennusteitamme ja näkemystämme yritysjärjestelyn tiimoilta lähipäivien aikana.

Rakennus- ja kiinteistöalan dokumentin- ja tiedonhallintaan erikoistunut ohjelmistotalo

Vuonna 2010 perustettu Kotopro Oy kehittää rakennus- ja kiinteistöalalle suunnattua selainpohjaisesti käytettävää dokumentointi- ja tiedonhallintaohjelmaa. Kotopron ohjelmistolla voi tehdä kattavan dokumentoinnin tai raportit, todistukset ja muut tärkeät havainnot suoraan työmaalta, mikä luo tehokkuutta liiketoimintaan ja mahdollistaa reaaliaikaisen näkyvyyden projekteihin. Ohjelmistolla on noin 1000 asiakasta ja ohjelmistoa on pilotoitu myös kansainvälisillä markkinoilla. Kotopro Oy:n vuoden 2021 liikevaihto oli noin 1,9 MEUR ja käyttökate noin 0,1 MEUR. Toistuvat ohjelmistotuotot vastasivat vuonna 2021 liikevaihdosta noin 96 %, kasvaen noin 22 % vertailukaudesta. Toistuvien ohjelmistotuottojen sopimuskanta (ARR) kaupantekohetkellä oli noin 2,2 MEUR indikoiden kasvun jatkuvan kuluvana vuonna.

Puhtaasti numeroiden valossa kaupan arvostus vaikuttaa kireältä

Järjestelyn myötä Admicom hankkii Kotopro Oy:n emoyhtiö Kotopro Holding Oy:n koko osakekannan. Käteisellä maksettava kauppahinta on kokonaisuudessaan 15,3 MEUR, josta 12,25 MEUR maksetaan myyjille heti. Lisäksi myyjät ovat oikeutettuja 0-3,1 MEUR:n lisäkauppahintaan riippuen Kotopro Oy:n toistuvan sopimuskannan kasvusta ja kannattavuuden kehityksestä. Vuoden 2021 toteutuneilla luvuilla laskettuna kaupan arvostus vastaa lisäkauppahinnasta riippuen noin 6,3x-7,8x EV/Liikevaihto-kerrointa. Kaupantekohetken vuositason jatkuvalla liikevaihdolla arvostus vastaa noin 5,6x-6,9x liikevaihtokerrointa. Historiallisista tuloskertoimista ei saada arvostukselle olennaista tukea. Kauppahinta vaikuttaa siten melko hintavalta niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin ottaen huomioon Admicomin viime aikoina laskenut arvostus (2022e EV/S 7,4x). Admicom näkee Kotopron ratkaisuilla kuitenkin merkittävia kasvumahdollisuuksia lähivuosina ja ristiinmyyntipotentiaali Admicomin nykyiseen asiakaskantaan on myös selkeä. Siten strategian edetessä kauppahinta voi osoittautua lopulta hyvinkin kohtuulliseksi tulevien vuosien aikana.

Yritysosto kiihdyttää kasvua loppuvuodesta, mutta alkuperäinen ohjeistus säilyy ennallaan

Admicom odottaa yritysostolla olevan selvä positiivinen vaikutus liikevaihdon kasvuun ja lievästi positiivinen vaikutus käyttökatteeseen vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö piti kuitenkin tälle vuodelle yli 20 %:n kasvua ja 40-50 %:n käyttökatetta ennakoivan ohjeistuksensa ennallaan. Admicom kertoi samalla siirtävänsä Q2-raportin julkistusta johtuen yritysjärjestelystä ja uusi ajankohta on 6.7.2022 (aik. 4.7.2022).

Yrityskaupan myötä ennusteissamme on luonnollisesti nousupainetta sen epäorgaanisen vaikutuksen myötä. Samalla kuitenkin viime kuukausina heikentynyt toimintaympäristö ja alaspäin osoittavat Suomen rakennusalan luottamusindikaattorit aiheuttavat painetta lähivuosien orgaanisen kasvun ennusteille. Käsityksemme mukaan vielä alkuvuodesta Admicomin uusmyynti näytti piristymisen merkkejä, mikä näkyi myös Q1:n lievästi piristyneessä orgaanisessa kasvussa (11,5 %) edellisiin neljänneksiin nähden (8-9,5 %). Kasvaneen epävarmuuden myötä näyttää aiempaa epätodennäköisemmältä, että ennustamamme orgaanisen kasvun asteittainen piristyminen toteutuisi aivan aiemmin ennakoimallamme tavalla lähivuosina uusmyynnin hidastuessa.

Admicom laittanut viime aikoina vahvaa tasettaan töihin

Kaupan rahoittamiseksi Admicom on tehnyt sopimuksen 13,0 MEUR:n pankkirahoituksesta, joka erääntyy vuonna 2025. Joulukuun Aitio Finland -yritysoston, kevään ylimääräisen osingon, PlanMan -yrityskaupan sekä nyt Kotopron hankinnan myötä Admicom on laittanut aiemmin tuhdin nettokassansa liikkeelle. Ilman uusia yrityskauppoja yhtiön tase vahvistuu liiketoiminnan vahvan kassavirran myötä kuitenkin varsin nopeasti ja kuluvan vuoden lopussa tase on arviomme mukaan jälleen selkeästi nettokassan puolella. Admicomin ennustettavan ja hyvän kassavirtaprofiilin vuoksi pidämme taseen maltillisista vivuttamista jopa suotavana optimaalisen pääomarakenteen kannalta.

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 24,9 30,5 33,9
- kasvu-% 13,4% 22,8% 11,0%
Liikevoitto (EBIT) 10,4 11,6 13,1
- EBIT-% 41,7% 38,1% 38,8%
EPS (oik.) 1,86 2,21 2,47
Osinko 2,00 1,30 1,60
P/E (oik.) 45,5 22,0 19,7
EV/EBITDA 33,6 16,2 14,3
Osinkotuotto-% 2,4% 2,7% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.