Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Admicom
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 77.00 EUR
Kurssi: 52.10 EUR
Kurssi hetkellä: 25.5.2022 - 5:37 Analyysi päivitetty: 5.4.2022

Admicom tiedotti tiistaina yritysjärjestelystä, jossa yhtiö ostaa rakennusalan aikatauluhallinnan ohjelmistotalon PlanMan Oy:n koko osakekannan. Järjestelyn myötä Admicom vahvistaa markkinajohtajuutta ja strategista asemaansa rakennusalan ohjelmistoratkaisuissa ja siten pidämme kauppaa Admicomin strategian kannalta hyvänä ostoksena.  

Rakennusalan aikataulutukseen ja projektinhallintaan erikoistunut ohjelmistotalo 

Vuonna 2008 perustettu PlanMan kehittää erityisesti rakennusalan toimijoille suunnattua aikataulutuksen ja projektinhallinnan ohjelmistoa. Yhtiön ohjelmisto on aktiivisessa käytössä yli 400 asiakkaalla, joista suurin osa on rakennusliikkeitä ja muita rakennusalalla toimivia yrityksiä. Yhtiöllä on lisäksi noin 50 asiakasta kuntasektorilla. Ohjelmistoa myydään Suomen lisäksi jälleenmyyntikanavan kautta Ruotsin markkinoilla. PlanMan Oy:n vuoden 2021 liikevaihto oli 0,8 MEUR ja käyttökate 0,6 MEUR, mikä vastaa noin 75 %:n käyttökatemarginaalia. Vuonna 2020 liikevaihto oli 0,7 MEUR ja käyttökate 0,5 MEUR (71 % liikevaihdosta). Yhtiön liikevaihto koostuu pääosin toistuvista ohjelmistovuokra- ja ylläpitotuotoista.  

Yrityskaupan arvostus varsin matala 

Yrityskaupan myötä PlanMan Oy:n koko osakekanta siirtyy Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n omistukseen. Velaton kauppahinta on 4,5 MEUR ja lisäksi myyjille maksetaan noin 2,0 MEUR ylimääräisestä likvidistä varallisuudesta. Vuoden 2021 toteutuneilla luvuilla laskettuna kauppahinta vastaa noin 5,5x EV/Liikevaihto-kerrointa ja 7,3x EV/EBITDA-kerrointa. Suhteutettuna Admicomin omiin kertoimiin (2022e EV/S 7,9x ja EV/EBITDA 17,4x) arvostus näyttää varsin matalalta. Myös absoluuttisesti kertoimet ovat varsin edulliset ja suhtaudumme kauppaan siten positiivisesti. Kauppahinta (ml. 2 MEUR vastike likvideistä varoista) maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä (5,5 MEUR) maksetaan 24.5.2022 ja toinen erä (0,5 MEUR) 30.6.2022 mennessä. Kolmas erä (0,5 MEUR) maksetaan 31.5.2025 ja se on ehdollinen liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuotteen kehityksen varmistamiselle. Kauppahinta rahoitetaan Admicomin kassavaroista.  

Yhteinen historia laskee kauppaan liittyviä riskejä 

PlanManilla ja Admicomin tytäryhtiö Tocomanilla on yli 10 vuoden historia tiiviistä yhteistyöstä Tocoman Aikataulu -ohjelmiston kehittämisestä. Kohde on siis Admicomille entuudestaan tuttu, minkä pitäisi pienentää integraatioon liittyviä riskejä merkittävästi. PlanManin liiketoiminta ja palvelut jatkuvat ennallaan, mutta palveluiden markkinointi, myynti ja tukipalvelut tarjotaan jatkossa Tocomanin kautta. Yrityskaupan myötä Admicomiin ei siirry henkilöstöä, mutta PlanManin perustajat ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen yhteistyösopimukseen Tocomanin kanssa. PlanMan on tarkoitus sulauttaa osaksi Tocomania vuoden 2022 aikana.  

Ohjeistus ennallaan 

Admicom odottaa yrityskaupalla olevan lievä positiivinen vaikutus Admicomin liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2022, mutta yhtiö pitää kuitenkin ohjeistuksensa ennallaan. Ennusteissamme on pientä painetta ylöspäin yrityskaupan myötä ja sisällytämme kaupan ennusteisiimme seuraavan päivityksemme yhteydessä.   

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 24,9 30,5 33,9
- kasvu-% 13,4% 22,8% 11,0%
Liikevoitto (EBIT) 10,4 11,6 13,1
- EBIT-% 41,7% 38,1% 38,8%
EPS (oik.) 1,86 2,21 2,47
Osinko 2,00 1,30 1,60
P/E (oik.) 45,5 23,4 21,0
EV/EBITDA 33,6 17,3 15,3
Osinkotuotto-% 2,4% 2,5% 3,1%
Uusimmat ennusteet

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.