Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Admicom
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 63.00 EUR
Kurssi: 50.40 EUR
Kurssi hetkellä: 1.7.2022 - 6:48 Analyysi päivitetty: 22.6.2022

Admicom raportoi Q2-tuloksensa keskiviikkona noin kello 9.00. Odotuksissa on jälleen yritysostojen vauhdittamaa kasvua, mikä samalla laimentaa hieman yhtiön erinomaisella tasolla olevaa suhteellista kannattavuutta. Huomio raportissa kiinnittyy erityisesti Admicomin orgaaniseen kasvunäkymään ja uusmyynnin kehitykseen, kun Suomen rakennusalan luottamusindikaattorit osoittavat alaspäin ja toimintaympäristö yleisesti on muuttunut haasteellisemmaksi. Lisäksi kommentit hiljattain tehtyjen PlanMan- sekä Kotopro -yritysostojen tuomista kasvumahdollisuuksista kiinnostavat.

Odotamme orgaanisen kasvuvauhdin pysytelleen Q1:n lievästi piristyneellä tasolla

Odotamme Admicomin Q2-liikevaihdon kasvaneen 22 % 7,9 MEUR:oon, josta orgaanista kasvua on 11 %-yksikköä. Epäorgaanista kasvua Q2:lle ovat tuoneet pääasiassa Lakeus Tilitoimisto (7/21) ja Aitio Finland (12/21) -yritysostot sekä lievästi PlanManin osto (5/21). Admicomin uusmyynti alkoi koronaepävarmuuden jäljiltä asteittain piristyä viime vuoden lopussa, mikä näkyi Q1:n lievästi piristyneessä orgaanisessa kasvussa (11,5 %). Arvioimme kasvuvauhdin pysytelleen tällä tasolla myös Q2:lla, vaikka neljänneksen aikana epävarmuustekijät ovat jälleen kasvaneet. Tällä hetkellä Ukrainan sodan lisäksi rakennusalan heikentyneet näkymät kohottavat riskejä uusmyynnin hidastumisesta ja asiakaspoistuman kasvusta. Uusmyynnin kehitys näkyy liikevaihdossa viiveellä, joten mahdolliset seuraukset tästä ilmenevät vasta asteittain H2:lla ja ensi vuoden aikana.

Kannattavuudessa odotettavissa jälleen pieni notkahdus vertailukaudesta

Odotamme Admicomin Q2-käyttökatteen olleen 3,6 MEUR (Q2’21: 3,2 MEUR), mikä vastaa 46 %:n käyttökatemarginaalia (Q2’21: 50 %). Ennustamme erityisesti Aitio Finland -yritysoston heikentävän Admicomin suhteellista kannattavuutta vertailukaudesta, mutta olevan silti erinomaisella tasolla. Yritysostojen myötä kasvaneet liikearvon poistot rasittavat myös raportoitua liikevoittoa ja osakekohtaista tulosta. Näistä oikaistuna odotamme oikaistun EPS:n kasvaneen noin 15 % vertailukaudesta 0,59 euroon (Q1’21: 0,51 euroa).

Kuluvan vuoden näkymät toistettiin jo viimeisimmän yritysoston yhteydessä

Admicom toisti äskettäin Kotopro -yritysoston yhteydessä kuluvalle vuodelle yli 20 %:n liikevaihdon kasvua ja 40-50 %:n käyttökatemarginaalia ennakoivan ohjeistuksensa, joten sen osalta tuskin nähdään muutoksia Q2-raportissa. Ennusteemme odottaa tälle vuodelle noin 27 %:n liikevaihdon kasvua sekä noin 45 %:n käyttökatemarginaalia. Kasvu kiihtyy H2:lla, kun viimeisimmät PlanMan- ja Kotopro-yritysostot alkavat näkyä kasvuluvuissa. Samaan aikaan odotamme orgaanisen kasvuvauhdin (H2’22e: 10,5 %) pysyttelevän suhteellisen vaisuna rakennusalan toimintaympäristön muuttuessa haastavammaksi. Orgaanisen kasvun hidastumista on myös jo selvästi hinnoiteltu Admicomin osakkeen arvostukseen, joka on vastikään päivitetyn näkemyksemme mukaan painunut houkuttelevalle tasolle.

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 24,9 31,5 35,7
- kasvu-% 13,4% 26,8% 13,1%
Liikevoitto (EBIT) 10,4 11,1 11,7
- EBIT-% 41,7% 35,2% 32,9%
EPS (oik.) 1,86 2,28 2,54
Osinko 2,00 1,30 1,60
P/E (oik.) 45,5 22,1 19,8
EV/EBITDA 33,6 17,6 15,6
Osinkotuotto-% 2,4% 2,6% 3,2%
Uusimmat ennusteet

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.