Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Admicom
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 87.00 EUR
Kurssi: 74.90 EUR
Kurssi hetkellä: 18.1.2022 - 5:25 Analyysi päivitetty: 1.12.2021

Admicom raportoi Q4-tuloksensa perjantaina klo 9.00. Arvioimme koronatilanteen ja yhtiön sisäisten organisaatiomuutosten näkyneen yhä orgaanisessa kasvuvauhdissa, vaikka odotamme lievää piristymistä edelliseen neljännekseen nähden. Suurin mielenkiinto raportissa kohdistuu Admicomin näkymiin, joiden pitäisi ennakoida tänä vuonna paluuta strategiassa tavoiteltuun yli 20 %:n kasvuun. Tähän hyvät lähtökohdat tarjoaa asteittain paranevan orgaanisen kasvun lisäksi joulukuussa tehty Aitio Finland -yritysosto. Admicomin osakkeessa on nähty viimeisen vuoden aikana merkittävää sulattelua ja nykyiset kertoimet (2022e oik. P/E 35x ja EV/EBIT 27x) alkavat näyttää jo hyvinkin järkeviltä yhtiön pitkän aikavälin tuloskasvunäkymien valossa.

Odotamme lievää piristymistä orgaaniseen kasvuun edellisestä neljänneksestä

Admicom on ohjeistanut vuoden 2021 liikevaihdon kasvun olevan 10-20 %:n ohjeistushaarukan alalaidalla ja ennusteemme on 13 %:ssa. Ennustamme siten Q4-liikevaihdon kasvaneen 12 % 6,3 MEUR:oon. Odotamme kasvun olleen pääosin orgaanista ja heinäkuussa tehdyn Lakeus Tilitoimiston oston tukeneen kasvua noin 2 %-yksikköä. Kokonaisuutena arvioimme Admicomin orgaanisen kasvuvauhdin tehneen pohjalukemat Q3:lla (8 %) ja suunnan kääntyneen Q4:n aikana asteittain ylöspäin piristyvän uusmyynnin tukemana. Q3-raportin yhteydessä Admicomin kommentit viittasivat siihen, että neljänneksen loppupuolella oli havaittavissa merkkejä koronaepävarmuuden hälventymisestä asiakaskunnassa. Pahentunut koronatilanne ja kiristyneet rajoitukset ovat kuitenkin tämän jälkeen nostaneet jonkin verran epävarmuutta elpymisvauhdin suhteen.

Kannattavuus tuttuun tyyliin erinomaisella tasolla

Admicomin käyttökatteen odotamme olleen koko vuoden osalta 40-50 %:n ohjeistushaarukan ylälaidalla 48 %:ssa, mikä tarkoittaa Q4:lle 2,7 MEUR:n käyttökatetta (Q4’20: 2,4 MEUR). Käyttökatemarginaalin odotamme siten pysyneen vertailukauden vahvalla tasolla 43 %:ssa. Arviomme mukaan Admicom on lisännyt kasvupanostuksiaan Q4:n aikana, josta yhtenä esimerkkinä joulukuun lopussa tehty merkittävä strateginen Aitio Finland -yritysosto. Emme odota järjestelystä kuitenkaan aiheutuvan olennaisia kertaeriä Q4-tulokseen. Ennusteellamme Admicomin vuoden 2021 raportoitu osakekohtainen tulos on 1,65 euroa ja liikearvon poistoista oikaistu EPS kasvaa 20 % 1,86 euroon (2020: 1,55 EUR). Odotamme osingon kasvavan edellisvuodesta linjassa tuloskasvun kanssa ja ennakoimme yhtiön hallituksen ehdottavan 1,1 euron osakekohtaista osinkoa (2020: 0,91 EUR). Tämä vastaa nykykurssille noin 1,5 %:n osinkotuottoa.

Odotamme näkymien ennakoivan paluuta strategiassa tavoitellulle kasvupolulle

Admicomin kuluvan vuoden näkymät ovat luonnollisesti keskiössä Q4-raportissa. Yhtiö tavoittelee 2021-2023 strategiakaudella yli 20 %:n liikevaihdon kasvua ja 40-50 %:n käyttökatetta. Ennusteemme, joka ei vielä huomioi Aitio Finlandin ostoa, odottaa tälle vuodelle vajaan 14 %:n liikevaihdon kasvua ja 47 %:n käyttökatetta. Yritysosto huomioiden arvioimme Admicomin ohjeistavan yli 20 %:n kasvua, mutta järjestely oletettavasti painaa yhtiön kannattavuutta muutamilla %-yksiköillä nykyiseen ennusteeseemme nähden. Järjestelyn tuoma epäorgaaninen kasvu on myös riippuvaista siitä, miten nopeasti Admicom päättää allokoida saatuja kehitysresursseja ulkoisesta kehityksestä Admicomin omaan sisäiseen kehitykseen.

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 24,8 28,2 32,8
- kasvu-% 13,3% 13,6% 16,4%
Liikevoitto (EBIT) 10,4 11,8 14,2
- EBIT-% 42,0% 41,9% 43,3%
EPS (oik.) 1,86 2,12 2,51
Osinko 1,10 1,30 1,60
P/E (oik.) 40,2 35,4 29,8
EV/EBITDA 29,5 26,2 21,9
Osinkotuotto-% 1,5% 1,7% 2,1%
Uusimmat ennusteet

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.