Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Admicom
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 87.00 EUR
Kurssi: 84.50 EUR
Kurssi hetkellä: 23.12.2021 - 5:57 Analyysi päivitetty: 1.12.2021

Admicom tiedotti keskiviikkona yritysjärjestelystä, jossa yhtiö ostaa 83,5 % ohjelmistokehitykseen erikoistuneesta Aitio Finlandista sekä kokonaan samaan yritysryhmään kuuluvan ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n. Yritysostoilla Admicom vahvistaa erityisesti tuotekehitysresurssejaan, jotka vahvistuvat yli 20:llä ohjelmistoalan kehittäjällä ja asiantuntijalla. Järjestelyssä saatava teknologia- ja integraatio-osaaminen avaa uusia mahdollisuuksia uusien tuotteiden kehittämisen, tulevien yritysjärjestelyjen, kumppanuuksien kehittämisen ja ekosysteemin laajentamisen osalta. Siten järjestelyllä tavoitellaankin ensisijaisesti pitkän aikavälin markkinapotentiaalin ja kilpailukyvyn vahvistamista pelkkien ostokohteiden nykyisten liiketoimintojen hankkimisen sijaan. Suhtaudumme järjestelyyn alustavasti myönteisesti ja pidämme tässä kohtaa osakkeen lisää-suosituksen ennallaan. Tarkastelemme ennusteitamme ja näkemystämme tarkemmin 21.1.2022 julkaistavan Q4-raportin yhteydessä, jolloin yritysjärjestelyn vaikutuksista Admicomin ensi vuoden lukuihin saadaan lisätietoja.

Räätälöityä ohjelmistokehitystä ja tuoteliiketoimintaa

Vuonna 2007 perustettu Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen räätälöityjen ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. Ratkaisu laajentaa Admicomin tuote- ja palvelutarjontaa erityisesti liikkuvan työn toiminnanohjausratkaisuissa strategisilla ydintoimialoilla talotekniikassa ja rakennusteollisuudessa. Hillavan tuotteen kehitys on aloitettu vuonna 2014 osana Aitio Finlandin liiketoimintaa. Aitio Finlandin ja Hillavan asiakaskunta koostuu pääosin pienistä ja keskisuurista talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden yhtiöistä.

Saadut kehitysresurssit tarkoitus ohjata Admicomin omaan tuotekehitykseen

Aitio Finlandin ja Hillavan yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2020 oli 2,3 MEUR ja käyttökate 25,5 % liikevaihdosta. Liikevaihdosta noin 0,4 MEUR koostui toistuvista ohjelmisto- ja ylläpitotuotoista. Aitio Finlandin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR ja käyttökatteen noin 0,5 MEUR. Hillavan liikevaihdon arvioidaan puolestaan olevan noin 0,6 MEUR ja käyttökatteen nollan tuntumassa. Lyhyellä aikavälillä Aitio Finlandin ja Hillavan liiketoiminta jatkuu ennallaan ja vuoden 2021 liikevaihdolla laskettuna yritysjärjestely nostaisi vuoden 2022 liikevaihtoennustettamme noin 9 %. Admicomin tavoitteena on kuitenkin arviolta vuodet 2022-2023 kestävän integraatio-/siirtymävaiheen päätyttyä hyödyntää Aitio Finlandin kehittäjäresursseja täysimääräisesti yhtiön oman tuotekehityksen ja liiketoiminnan arvonluontikyvyn vahvistamiseen. Käytännössä siis ulkoisen laskutuksen osuus Aitio Finlandin liiketoiminnasta tulee laskemaan asteittain ja Admicom-konsernin yhtiöille tehtävän laskutuksen osuus vastaavasti kasvaa yli ajan.

Kauppahinta maksetaan pääosin Admicomin osakkeilla

Admicom hankkii Aitio Finlandista osakevaihdolla yhtiön pääomistajien Rouhee Group Oy:n ja Toni Paloniemen osakkeet (n. 83,5 % osakekannasta) 5,3 MEUR:n kauppahinnalla. Loput osakkeista jäävät Aitio Finlandin työntekijöiden omistukseen. Osakevaihdossa annettavat uudet osakkeet (merkintähinta 86,69e) vastaavat noin 1,2 % Admicomin osakekannasta, joten diluutio on maltillinen. Lisäksi osakkeisiin sovelletaan peräti 6 vuoden asteittain raukeavia luovutusrajoituksia heijastellen myyjien pitkäjänteistä sitoutumista Admicomiin. Hillavan osakekanta ostetaan Admicom Finland Oy:n omistukseen kokonaan käteisellä noin 2,5 MEUR:n kauppahinnalla.

Kaupan arvostuksen tulkinta ei ole aivan yksiselitteistä

Järjestelyssä Aitio Finlandin ja Hillavan arvoksi muodostuu kokonaisuudessaan noin 8,9 MEUR, joten vuoden 2021 luvuilla laskettuna kauppahinta vastaa noin 3,4x EV/Liikevaihto-kerrointa ja 17x-18x EV/EBITDA-kerrointa. Suhteutettuna Admicomin omiin kertoimiin (2021e EV/S 16x ja EV/EBITDA 33x) kaupan arvostus näyttää matalalta. Lukujen tulkinta ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteistä, sillä Aito Finlandin liiketoiminta on pääosin projektiluontoista räätälöityä ohjelmistokehitystä, jota on syytäkin hinnoitella huomattavasti SaaS-liiketoimintaa matalammalla arvostuksella. Lisäksi tuotekehitysresurssien siirtäminen Admicomin sisäiseen kehitykseen tulee laskemaan arviomme mukaan selvästi Aitio Finlandin nykyistä liikevaihtotasoa tulevien vuosien aikana. Näin yritysjärjestelyä tuleekin tarkastella merkittävänä tuotekehitysinvestointina, jonka tuloksia päästään kunnolla näkemään vasta useamman vuoden päästä. Parhaimmillaan nyt tehtävät panostukset tuotekehitykseen ja sen avulla kehitettävät uudet tuotteet täydentävät Admicomin nykyistä ohjelmistoratkaisua ja laajentavat sitä uusille kohdetoimialoille. Tämä kasvattaisi yhtiön nykyistä kohdemarkkinaa (n. 190 MEUR) ja sitä kautta pitkän aikavälin kasvupotentiaalia, mikä tukisi yhtiön osakkeen korkeaa hinnoittelua myös jatkossa. Tähän mennessä rajallinen kohdemarkkina on ollut Admicomin sijoittajatarinassa yksi keskeinen haaste, mutta nyt nähdyt strategiset askeleet kertovat, että yhtiö haluaa tosissaan vahvistaa pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan.

Uuden toimitusjohtajan nimitys siirtyy ensi vuoden puolelle

Yritysjärjestelyn lisäksi Admicom kertoi eilen, että koko vuoden etsinnässä olleen uuden toimitusjohtajan nimitys siirtyy vuoden 2022 puolelle. Admicomin hallitus haluaa arvioida huolellisesti Aitio Finlandin oston vaikutuksia konsernin johtamisrakenteeseen ja tuleviin johtajanimityksiin. Pidämme yhtenä realistisena vaihtoehtona uudeksi toimitusjohtajaksi Aitio Finlandin nykyistä toimitusjohtajaa Thomas Raehalmetta.

Käy kauppaa. (Admicom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 21,9 24,8 28,2
- kasvu-% 40,1% 13,3% 13,6%
Liikevoitto (EBIT) 8,6 10,4 11,8
- EBIT-% 39,3% 42,0% 41,9%
EPS (oik.) 1,55 1,86 2,12
Osinko 0,91 1,10 1,30
P/E (oik.) 87,1 45,4 39,9
EV/EBITDA 65,4 33,5 29,8
Osinkotuotto-% 0,7% 1,3% 1,5%
Uusimmat ennusteet

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Admicomin tytäryhtiö Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema.