Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Afarak tiedotti eilen, että yhtiön kaksi Etelä-Afrikkalaista tytäryhtiötä ovat antaneet paikallisen työmarkkinalainsäädännön mukaisen ilmoituksen, joka mahdollistaa henkilöstöön kohdistuvat vähennykset. Ilmoituksen antamisesta alkaa 90 päivän pituinen neuvotteluaika työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa.

Yhtiön mukaan se on edelleen pakotettu vähentämään tuotantoaan johtuen yhä heikkenevistä kromin ja ferrokromin markkinoista sekä epäsuotuisista toimintaolosuhteista Etelä-Afrikassa. Toimintaolosuhteiden haasteiden taustalla on erityisesti kallis ja epäsäännöllinen sähkön saatavuus.

Mogalen ja Illithan kaivoksia koskevat yt-neuvottelut eivät tulleet yllätyksenä, sillä H2’19:lla yhtiöllä on ollut toiminnassa vajavaisesti sulattokapasiteettia. Heikon kysyntätilanteen seurauksena yhtiö on samanaikaisesti pyrkinyt laskemaan kustannuksia pienentääkseen tappioita ja mahdolliset henkilöstövähennykset ovat tälle melko tavanomaista jatkumoa. Yhtiö tiedottaa neuvotteluiden kulusta lisää, kun 90 päivän neuvottelujakso on päättynyt, jonka jälkeen niiden vaikutuksia on mahdollista arvioida tarkemmin. 

Käy kauppaa. (Afarak)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 194,0 150,7 160,5
- kasvu-% -2,4% -22,3% 6,5%
Liikevoitto (EBIT) -14,1 -50,7 -0,8
- EBIT-% -7,3% -33,6% -0,5%
EPS (oik.) -0,04 -0,19 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,4 -2,5 -28,5
EV/EBITDA -198,6 -9,3 21,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet