Afarak ostaa Synergy African vähemmistöosuuden

Analyytikon kommentti 04.04.2019 6:00 Afarak

Afarak tiedotti eilen ostavansa 49 %:n osuuden Synergy Africalta Ltd:stä yhteisyrityskumppaniltaan 49 dollarin hinnalla. Afarak omistaa 2-3 viikon kuluessa toteutuvan kaupan jälkeen 100 % Synergy Africa Ltd:stä. Synergy Africa perustettiin vuonna 2010 Chromex Miningin hankintaa varten ja Chromexilla on kaivostoimintaa ja malmin etsintäoikeuksia eteläisessä Afrikassa.

Kaupan tarkoitus on yksinkertaistaa konsernirakennetta ja yhtiön mukaan ferrokromin tuotantoon erikoistuminen edellyttää, että Afarak kontrolloi täysin kaivostoimintaan liittyvää omaisuuttaan korkealaatuisen malmin saatavuuden takaamiseksi. Mikäli yhteisyritys olisi konsolidoitu täysin Afarakin vuoden 2018 lukuihin, olisi konsernin liikevaihto ollut 29 MEUR ja käyttökate 1 MEUR suurempi. Vähemmistöosuuden hankinta kirjataan Q2’19:n tulokseen ja yhtiön mukaan se johtaa todennäköisesti merkittävään kirjanpidolliseen voittoon IFRS:n kirjanpidon mukaisen uudelleenarvostuksen seurauksena.

Tällä hetkellä Afarakin omistus yhteisyrityksestä on Afarakin taseessa 51 %:n osuudella Synergy African varojen ja velkojen erotuksesta, joka on negatiivinen. Afarakin omistuksen kasvaessa kirjanpitokäytäntö muuttuu ja liiketoiminnan kirjaaminen käypään arvoon aiheuttaa kirjanpidollisen voiton. Tällä hetkellä meillä ei ole riittäviä tietoja käyvän arvon arviointiin ja siten voiton arvioiminen on mahdotonta. Tämä on kuitenkin vain kirjanpidollinen erä, eikä järjestelyllä ole kassavirtavaikutusta.

Huomioitavaa on, että Synergy African vuoden 2018 nettotulos oli -5,3 MEUR ja siten konsolidointi Afarakin lukuihin olisi kasvattanut konsernin tappiota vuodelta 2018. Tarkastelemme järjestelyn vaikutusta Afarakin taseeseen ja tuloslaskelmaan, kun yhtiö on saanut kaupan päätökseen.

Emme anna osakkeelle suositusta tai tavoitehintaa omistajarakenteeseen liittyvän epäselvyyden ja sen mahdollisten vaikutuksien takia. Alustavan arviomme mukaan järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön käypään arvoon.

Käy kauppaa. (Afarak)

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 194,0 168,4 169,7
- kasvu-% -2,4% -13,2% 0,8%
Liikevoitto (EBIT) -14,1 2,0 4,9
- EBIT-% -7,3% 1,2% 2,9%
EPS (oik.) -0,04 0,00 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,4 -204,9 698,8
EV/EBITDA -198,2 27,3 19,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet