Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Afarak tiedotti eilen, että yhtiön hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle Afarakin muuntamista eurooppayhtiöksi. Yhtiön mukaan syyt muuntamiselle on strategiset ja muuntaminen eurooppayhtiöksi tuo sille sen tarvitsemaa joustavuutta. Yhtiön tavoitteena on myös saavuttaa eurooppayhtiöitä koskevan erityislainsäädännön tuomat edut.

Yhtiön mukaan sen hallitus on laatinut asiasta 17.5. muuntamissuunnitelman ja selonteon, jotka rekisteröidään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lopullisen päätöksen muuntamisesta tekee yhtiökokous, joka voidaan kutsua koolle aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun muuntamissuunnitelma on julkistettu kaupparekisterissä. Yhtiön mukaan todennäköisin ajankohta yhtiön muuntamiselle on loppuvuosi 2019, mikäli prosessin kannalta tarvittavat neuvottelut saadaan aloitettua suunnitellussa aikataulussa.

Arviomme mukaan esityksen taustalla on hallituksen aiempi kannanotto siitä, että se ei näe pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestävänä sitä, että yhtiön kotipaikka on Suomessa ja sen osake on listattu sekä Helsingin että Lontoon pörsseissä. Hallitus onkin ehdottanut, että yhtiö harkitsee omien osakkeiden oston jälkeen kotipaikan siirtämiseen liittyviä toimia ja mahdollista delistautumista Helsingin pörssistä. Afarakin kotipaikka on Suomi ja jos yhtiö delistautuisi Helsingin pörssistä ei tähän tulisi muutoksia, vaikka osake olisikin kaupankäynnin kohteena ainoastaan Lontoossa. Eurooppayhtiöiden taas on helpompi vaihtaa kotipaikkaansa, mikä olisi arviomme mukaan delistautumisen jälkeen jollain aikavälillä todennäköistä. Lisäksi eurooppayhtiöiden rajat ylittävien yritysjärjestelyiden toteuttaminen on käsityksemme mukaan joustavampaa. Afarakin hallitus on aiemmin ilmoittanut päättäneensä, että vuoden 2019 yhtiökokous pidetään 25.6., mikä on arviomme mukaan mahdollinen ajankohta asian käsittelylle, olettaen, että muuntamissuunnitelma julkistetaan kaupparekisterissä kuluvan viikon aikana. 

Käy kauppaa. (Afarak)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 194,0 176,4 166,6
- kasvu-% -2,4% -9,1% -5,6%
Liikevoitto (EBIT) -14,1 -7,3 -1,1
- EBIT-% -7,3% -4,1% -0,7%
EPS (oik.) -0,04 -0,04 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,4 -21,7 -52,1
EV/EBITDA -198,2 -267,1 50,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet