Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ahlstrom - Munksjö
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 14.46 EURKurssi hetkellä: 10.9.2019 - 8:21

Toistamme viime vuosien yritysjärjestelyissä syntyneen ja maailman johtavaksi kuitumateriaali- ja erikoispaperiyhtiöksi nousseen Ahlstrom-Munksjön 14,50 euron tavoitehintamme ja vähennä-suosituksemme. Ahlstrom-Munksjöllä on mielestämme selkeää tuloskasvupotentiaalia keskipitkällä aikavälillä, mutta tulostrendin käänne on hinnoiteltu mielestämme osakkeeseen jo hyvin. Siten pidämme osakkeen tuotto-odotusta neutraalina riskeihin nähden. Tänään julkaistu laaja raporttimme Ahlstrom-Munksjöstä on luettavissa täältä.

Ahlstrom-Munksjö syntyi viime vuosien yritysjärjestelyissä

Munksjön ja Ahlstromin fuusiossa Q2’17:n alussa syntynyt ja vuoden Q4’18:n alussa Expera- ja Caieiras-kaupoilla nykymuotonsa saavuttanut Ahlstrom-Munksjö on maailman johtavia kuitumateriaali- ja erikoispaperiyhtiöitä. Yhtiön liikevaihdosta noin 45 % tulee Euroopasta, 40 % Amerikoista ja loput Aasiasta, joten maantieteellisesti portfolio on melko hyvin hajautunut. Liikevaihdosta noin puolet tulee vakaammista kuluttajapuolen sovelluksista, kun taas toinen puolisko kertyy syklisemmästä teollisuus- ja investointivetoisesta asiakaskannasta. Suurimmassa osassa eri tuotesegmenttejä yhtiö on joko markkinajohtaja tai -kakkonen, joten pääsääntöisesti yhtiön markkina-asema on vahva.

Kasvustrategia nojaa tuote- ja laatujohtajuuteen

Ahlstrom-Munksjön kasvustrategiassa keskeisessä roolissa on arviomme mukaan kehittynyt tuotevalikoima, jonka avulla yhtiö pyrkii asemoitumaan vaativiin niche-tuotesegmentteihin ja saavuttamaan preemiohinnoittelun. Tässä onnistuminen olisi mielestämme tärkeää, sillä Ahlstrom-Munksjön varsin kompleksin portfolion (ml. 45 tehdasta ja tuhansia tuotteita) takia kustannuskilpailukyky on ainakin osin yhtiön heikkous. Kasvustrategialle vahvan pohjan antaa kuitumateriaalien ja erikoispaperien hieman BKT:n kasvua nopeammin eri trendien myötä kasvava kysyntä. Pitkällä aikavälillä arvioimme kuitenkin yhtiön kasvusta pääosan tulevan yhä yrityskaupoista, joihin osallistumista tukevat yhtiön markkina-asema sekä toimialan hajanaisen rakenteen ja järjestelyjen hyvä synergiapotentiaali. Lyhyellä aikavälillä uudet kaupat ovat kuitenkin epätodennäköisiä, sillä yhtiön nettovelkaantumisaste on vain niukasti tavoitetason alapuolella 94 %:ssa viime vuoden järjestelyiden jäljiltä.

Pitkän ajan tuloskasvunäkymät ovat hyvät, mutta lyhyellä aikavälillä epävarmuutta riittää

Ahlstrom-Munksjölle viimeinen vuosi on ollut hyvin edenneistä säästö- ja tehostustoimista huolimatta taloudellisesti haastava, sillä kannattavuutta rokotti ensin raaka-aineiden hintojen nousu ja sen jälkeen talouskasvun hidastumisesta seurannut volyymien lasku. Arvioimme yhtiön oikaistun käyttökatteen kääntyvän jälleen kasvuun kuluvan vuoden lopulla, kun raaka-aineiden hintojen lasku alkaa näkyä tuloksessa, volyymien pudotus rauhoittuu, synergiat ja säästöt etenevät ja orgaanisista investoinneista alkaa tulla hyötyjä. Vuosina 2020-2021 odotamme kannattavuuden parantuvan asteittain ja lähestyvän yhtiön tavoitetason alarajana olevaa 14 %:n tasoa etenkin volyymikasvun ja tuotemixin parantumisen myötä. Yhtiön pääriskejä ovat mielestämme globaali talous, raaka-aineiden hinnat ja osin kireä kilpailu.

Ei suurempaa lyhyen ajan hinnoitteluvirhettä

Ahlstrom-Munksjön tulosennusteidemme mukaan vuosien 2019 ja 2020 oikaistut P/E-kertoimet ovat 20x ja 14x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 8x ja 7x. Lähivuosien osinkotuottojen ennustamme olevan 4 %:ssa. Mielestämme arvostus on lyhyellä tähtäimellä kohollaan, mutta tuloskasvun realisoituessa tuotto-odotus nousee riskeihin nähden melko neutraalille tasolle 5-8 %:iin. Suhteellisesti arvostus on mielestämme vielä järkevästi linjassa verrokkiryhmään ja pääverrokki Neenah Paperiin nähden. Siten pidämme osaketta toistaiseksi oikein hinnoiteltuna.

Käy kauppaa. (Ahlstrom-Munksjö)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tarjonta koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi yhtiö tarjoaa laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön.

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 2 996,9 2 965,6 2 967,4
- kasvu-% 29,0% -1,0% 0,1%
Liikevoitto (EBIT) 129,5 144,0 205,3
- EBIT-% 4,3% 4,9% 6,9%
EPS (oik.) 0,80 0,74 1,06
Osinko 0,52 0,52 0,55
P/E (oik.) 15,2 19,5 13,6
EV/EBITDA 8,3 8,5 6,8
Osinkotuotto-% 4,3% 3,6% 3,8%
Uusimmat ennusteet