Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ahlstrom - Munksjö
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 18.10 EUR
Kurssi: 17.96 EUR
Kurssi hetkellä: 25.9.2020 - 5:46

Nostamme Ahlstrom-Munksjön tavoitehintamme eilen yhtiöstä tehdyn julkisen ostotarjouksen tarjousvastikkeen tasolle 18,10 euroon (aik. 14,10 euroa). Vaikka tarjoushinta heijastelee mielestämme vain osin Ahlstrom-Munksjön pitkän ajan potentiaalia, arvioimme tarjouksen menevän läpi pääomistajien tuki sekä yhtiön omistajarakenne huomioiden ja kurssi pomppasi jo erittäin lähelle tarjoushintaa. Siten omistajat voivat mielestämme myydä osakkeet pörssissä ennen ensi vuoden puolella alkavia lunastuksia ja siirtää pääomat uusiin paremman tuotto-odotuksen kohteisiin. Näin ollen toistamme Ahlstrom-Munksjön vähennä-suosituksemme.

Tiettyjen nykyiset pääomistajien ja Bain Capitalin konsortio pyrkivät viemään Ahlstrom-Munksjön pois pörssistä

Ahlstrom-Munksjö tiedotti eilen, että yhtiön nykyisten tiettyjen pääomistajien (ml. Ahlstrom Capital ja Viknum AB) sekä Bain Capitalin muodostama konsortio on tehnyt kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista julkisen ostotarjouksen. Yhtiön hallituksen suositteleman tarjouksen arvo on 18,10 euroa/osake, mikä vastaa koko yhtiölle 2,1 miljardin euron markkina-arvoa ja 24 %:n preemiota tarjousta edeltäneen päivän päätöskurssiin. Konsortio perusteli tarjousta yhtiön kasvustrategian optimaalisen läpiviennin mahdollistamisella ja toimialan kilpaillun kiristymisellä, mihin vastaamiseksi konsortio aikoo myös sijoittaa merkittävästi lisää pääomia yhtiöön investointeja varten. Ahlstrom-Munksjön suurista omistajista noin 35 %:n omistusta vastaava määrä on myös ilmoittanut tukevansa tarjousta, kun taas tarjouksen ehtoina ovat tavanomaisesti, että yli 90 %:n omistusta vastaava määrä osakkeista hyväksyy tarjouksen ja eivätkä kilpailuviranomaiset aseta kaupalle rajoituksia. Ostotarjousajan odotetaan alkavan 26.10 sekä päättyvän 4.1.2021 ja tarjouksen odotetaan toteutuvan Q2’21:n aikana. Yhtiön tiedote, tarkat tarjousehdot sekä järjestelylle annetut perustelut ovat luettavissa täältä.  

Hinta on lyhyellä tähtäimellä hyvä, mutta pitkän ajan potentiaalista menettämisestä korvaus on vain osittainen

Tarjoushinta vastaa Ahlstrom-Munksjön 12 kuukauden taaksepäin katsovilla luvuilla kertaerillä oikaistua P/E-lukua 34x ja EV/EBITDA-kerrointa 10x, kun yhtiön 100 MEUR:n hybridilaina käsitellään velkana. Vuosien 2020 ja 2021 ennusteillamme vastaavat P/E-luvut ovat 36x ja 22x (kertaerät ja PPA-poistoilla oikaistuna 18x ja 14x) ja EV/EBITDA-kertoimet 10x ja 8x. Näin ollen tarjoushinta on mielestämme lyhyellä tähtäimellä melko hyvä ja kertoimet ovat Ahlstrom-Munksjön (sekä Ahlstromin ja Munksjön) historiallisen arvostuksen yläpuolella. Yhtiön tuloskunto on kuitenkin vielä kaukana potentiaalistaan, sillä Ahlstrom-Munksjön taloudellinen tavoite on saavuttaa yli syklin yli 14 %:n oikaistu EBITDA-% ja edellisen 12 kuukauden rullaava toteuma oli 11,2 %. Vuoden 2023 ennusteillamme, joissa yhtiön kannattavuus on hieman tavoitetason alapuolella, kauppahinta vastaa alle 7x EV/EBITDA-kerrointa ja P/E-kerrointa 14x (PPA-poistoilla oikaistuna 13x), mitä pidämme jo maltillisina Ahlstrom-Munksjölle. Saman suuntaisen lopputuloksen antaa myös Ahlstrom-Munksjön DCF-malli, jonka arvo ilman pilviin vedettyjä oletuksiakin asettuu noin tarjoushinnan tasolle, kun olemme pudottaneet mallissa riskittömän koron 3,0 %:sta 2,0 %:iin viime aikojen pitkän ajan korko-odotusten laskua heijastellen. Näin ollen emme pidä lainkaan mahdottomana, etteikö yhtiö olisi voinut omin voimin saada operatiivisen tuloskuntonsa 3-5 vuoden tähtäimellä tasolle, jonka myötä tarjoushintaa vastaava tai sitä korkeampi osakekurssi olisi ollut perusteltavissa. Riskitöntä tämä ei tietenkään olisi ollut, mutta pitkän ajan sijoittajien yhtiössä menettämää riskikorjattua potentiaalia tarjoushinta peilaa mielestämme silti vain osin.

Odotamme kaupan toteutuvan ja mielestämme omistajat voivat jo siirtää pääomansa muualle

Kun huomioidaan pääomistajien ja hallituksen ostotarjoukselle antama tuki ja sen myötä kilpailevan tarjouksen pieni todennäköisyys, yhtiön omistajarakenne (ml. Ahlstromin sukuun kuuluvat henkilöt dominoivat yksityishenkilöiden omistusta), kilpailuviranomaisiin liittyvät vähäiset riskit ja kokonaisuutena siedettävä tarjoushinta, odotamme tarjouksen menevän läpi. Yhtiön osakekurssi pomppasi myös jo lähelle tarjoushintaa, joten kokonaisuutena tuotto-odotus lähikuukausille on ohut. Siten emme näe syitä jäädä odottamaan lunastusten alkamista, vaan mielestämme yhtiön omistajat voivat vapauttaa pääomansa jo nyt myymällä osakkeet pörssissä eikä ostotarjoustilanne toisaalta tarjoa mahdollisuuksia uusille sijoittajille yhtiön nykyisen pörssihistorian luultavasti viimeisinä kuukausina.

Käy kauppaa. (Ahlstrom-Munksjö)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 2 915,3 2 631,2 2 773,8
- kasvu-% -2,7% -9,7% 5,4%
Liikevoitto (EBIT) 103,2 154,3 179,2
- EBIT-% 3,5% 5,9% 6,5%
EPS (oik.) 0,49 0,50 0,81
Osinko 0,52 0,52 0,52
P/E (oik.) 29,0 36,0 22,2
EV/EBITDA 9,1 8,6 7,8
Osinkotuotto-% 3,6% 2,9% 2,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV