Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ahlstrom - Munksjö
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 14.56 EUR
Kurssi hetkellä: 24.9.2020 - 9:18

Ahlstrom-Munksjö tiedotti tänään aamulla, että Bain Capital ja sen hallinnoimat rahastot Ahlstrom Capital, Viknum ja Belgrano Inversiones muodostavat konsortion Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen suosittelemaa vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta varten. Tarjous tehdään kaikista Ahlstrom-Munksjö Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Ahlstrom-Munksjön tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille tarjotaan 18,10 euron käteisvastike jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Ahlstrom-Munksjön hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 24 % verrattuna osakkeen päätöskurssiin (14,56 euroa) Helsingin Pörssissä 23.9.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä, noin 37 % verrattuna osakkeen päätöskurssiin (13,20 euroa) Helsingin Pörssissä 31.7.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Konsortio teki ei-sitovan tarjouksen Ahlstrom-Munksjölle, ja noin 30 % verrattuna osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (13,96 euroa) Nasdaq Helsingin pörssissä tarjouksen julkistamista edeltävään päivään asti.

Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Ahlstrom-Munksjö pystyy parhaiten saavuttamaan potentiaalinsa hajautetun tuotevalikoiman, huomattavan teknisen tietotaidon sekä houkuttelevien erikoisalojen johtajuuden ansiosta. Konsortio kuitenkin tiedostaa, että alasta on tulossa entistä kilpaillumpi. Konsortio aikoo käyttää merkittävästi aikaa, resursseja ja pääomaa tukeakseen yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiaa, ylläpitääkseen ja vahvistaakseen yhtiön nykyisiä markkina-asemia sen ydinalueilla sekä investoidakseen uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yksityisessä omistuksessa yhtiö olisi ihanteellisessa asemassa investoimaan enemmän ja nopeammin orgaanista kasvua tukeviin aloitteisiin sekä hyötymään laajentamiseen suunnatuista lisäinvestoinneista ja yritysostoista, jotka vahvistaisivat valikoituja osa-alueita sen portfoliossa. Konsortio uskoo, että yksityisessä ympäristössä Ahlstrom-Munksjö suoriutuu kaikista edellä mainituista aloitteista sekä nykyisistä markkinahaasteista tehokkaammin, sillä johto voi keskittyä täysin liiketoiminnan suorituskykyyn ilman nykyisiä taseen ja julkisten markkinoiden asettamia rajoitteita.

Ahlstrom-Munksjön tietyt suuret osakkeenomistajat eli Ahlstrom Capital, Viknum ja Belgrano Inversiones, jotka edustavat yhdessä noin 31,42 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhdessä noin 4,16 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.

Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 23.10.2020 tarjousasiakirjan, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja ostotarjouksesta. Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 26.10.2020 ja päättyvän arviolta 4.1.2021, ellei tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa, tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan Q2’21:n aikana. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun tarjouksentekijä julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että hyväksynnät kilpailuviranomaisilta ja muilta sääntelyviranomaisilta on saatu ja että tarjouksentekijä on saanut omistukseensa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yli 90 % Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä.

Mielestämme ostotarjous Ahlstrom-Munksjöstä tässä vaiheessa oli hieman yllättävä lopputulema, sillä olemme arvioineet viime vuosina useita yritysjärjestelyitä tehneen yhtiön pyrkineen mieluummin olevan ostopuolella konsolidoimassa hajanaisia erikoispaperi- ja kuitumateriaalimarkkinoita. Tarjoustiedotteen perusteella pääomistajat ja hallitus ovat kuitenkin ilmeisesti todenneet, että Ahlstrom-Munksjön rahkeet eivät tähän pitkässä juoksussa riitä ilman leveämpiä harteita omistajarakenteessa. Kasvu sekä kiristyvään kilpailuun vastaaminen vaikuttaa myös vaativan uutta pääomaa, jonka hakemiseen pörssi ei välttämättä ole optimaalinen kanava.

Tarjoushinta hinnoittelee Ahlstrom-Munksjön osakkeen rullaavan 12 kuukauden oikaistulla käyttökatteella EV/EBITDA-kertoimella 9x ja kuluvan vuoden ennusteellamme kaupan arvostus on samalla tasolla. Mielestämme taaksepäin katsottuna arvostus yhtiön nykyisten omistajien kannalta kohtuullisen hyvä, mutta toisaalta yhtiön tuloskunto on mielestämme vielä kaukana potentiaalistaan (vrt. taloudellinen tavoite saavuttaa yli syklin yli 14 %:n oikaistu EBITDA-% vrt. 11,4 %). Vuoden 2023 ennusteillamme kauppahinta vastaa jo melko maltillista alle 7x EV/EBITDA-kerrointa. Siten yhtiön potentiaaliin suhteutettuna emme pidä tarjoushintaa huomattavan hyvänä (vuoden 2023 ennusteillamme kannattavuus on myös hieman yhtiön tavoitetason alapuolella), mutta tämän potentiaalin saavuttamiseen liittyy toki oleellisia riskejä.

Päivitämme näkemyksemme tarjoushinnasta ja Ahlstrom-Munksjöstä huomiseksi. Tänään odotamme Ahlstrom-Munksjön osakekurssin luonnollisesti reagoivan ostotarjoukseen positiivisesti ja nousevan arviomme mukaan lähelle tarjoushintaa.

Käy kauppaa. (Ahlstrom-Munksjö)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 2 915,3 2 631,2 2 773,8
- kasvu-% -2,7% -9,7% 5,4%
Liikevoitto (EBIT) 103,2 154,3 179,2
- EBIT-% 3,5% 5,9% 6,5%
EPS (oik.) 0,49 0,50 0,81
Osinko 0,52 0,52 0,52
P/E (oik.) 29,0 29,2 18,0
EV/EBITDA 9,1 7,5 6,7
Osinkotuotto-% 3,6% 3,6% 3,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV