Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Alma Media
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.50 EUR
Kurssi: 9.13 EUR
Kurssi hetkellä: 24.11.2022 - 5:51 Analyysi päivitetty: 20.10.2022

Alma Media järjesti keskiviikkona pääomamarkkinapäivän, jonka tallenne on katsottavissa täällä. Keskeiset huomiomme pääomamarkkinapäivän esityksistä olivat seuraavat:

Keskeiset askelmerkit pysyivät paikallaan

Alma Median strategian isoon kuvaan ei tullut muutosta, sillä yhtiön toiminnan keskiössä on edelleen ydinliiketoimintojen transformaatio, digitaalisten tulovirtojen kasvattaminen ja kansainvälistymisen jatkaminen. Ydinliiketoimintojen transformaatio on pitkällä, sillä Q3’22:n lopussa yhtiön edellisen 12kk:n liikevaihdosta 80 % tuli digitaalisista liiketoiminnoista ja toisaalta pelkästään digitaaliset markkinapaikat ovat vastanneet 47 %:sta kuluvan vuoden liikevaihdosta (Q1-Q3’22). Siten transformaatiossa painopiste onkin yhä kasvavassa määrin markkinapaikkojen kehittämisessä tehokkaammiksi, joiden ympärille voidaan myös rakentaa uusia tuotteita ja palveluita sekä laajentua uusille markkinoille.

Yhtiö valotti viimeisimpien kehityspanostusten tuloksia

Viime aikoina tehtyjen liiketoiminnan kehityspanostusten aikaansaannoksina yhtiö esitteli Careerin aiemmin maakohtaisesti toimineiden liiketoimintojen yhtenäistämisen aiempaa integroituneemmiksi toiminnoksi. Jatkossa Career operoi yhtenäistetyllä tuotekehityksellä, teknologioilla ja muilla tukitoiminnoilla. Tämän tulisi parantaa Careerin toimintojen tehokkuutta ja tukea paikallisesti toimivien brändien kilpailukykyä. Uudistus mahdollistaa myös jo olemassa olevien palveluiden tehokkaamman lanseerauksen kaikille Careerin kohdemarkkinoille yli maantieteellisten rajojen. Nykyisten asiakkuuksien kasvattamisen lisäksi Career pyrkii kasvattamaan koulutuspalveluista toista tukijalkaa segmentille. Tällä hetkellä yhtiö toimii koulutuspalvelu Seduolla kolmella markkinalla (Tsekissä, Slovakiassa ja Puolassa), mutta odottaa kykenevänsä tuovan tämän palvelun muihinkin kohdemarkkinoihin sekä mahdollisesti kokonaan uusille maantieteellisille markkinoille. Yhtiö uskoo myös koulutuspalveluissa vahvaan paikalliseen läsnäoloon, minkä pitäisi vahvistaa sen kilpailukykyä suhteessa kansainvälisiin ja teknologiavetoisiin toimijoihin.

Consumerin kehityspanostukset ovat vastaavasti kohdistuneet autoilun ja liikkumisen osalta muun muassa eilen lanseerattuun digitaaliseen käytettyjen autojen huutokauppaan, joka mahdollistaa kuluttajalle tehokkaan myyntikanavan omalle autolleen kilpailuttamalla ostajia. Lisäksi osana markkinapaikkojen siirtymää kohti transaktiopohjaista mallia yhtiö näkee edelleen mahdollisuuksia kasvattaa digitalisaation roolia ajoneuvon hankintaprosessin eri vaiheissa. Asumisen palveluissa yhtiö vastaavasti kehittää uutta vuonna 2024 käyttöön otettavaa Ovipro-ohjelmistoa, joka tehostaa asuntokaupan prosessia lisäämällä digitalisaatiota asuntokaupan transaktioiden eri vaiheissa.

Taloudelliset tavoitteet säilyivät ennallaan, mikä oli odotettua

Ennallaan säilyneissä pitkän tähtäimen taloudellisissa tavoitteissa yhtiö tavoittelee yli 5 %:n liikevaihdon kasvua, yli 25 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia ja alle 2,5x nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta. Tavoitteiden säilyttäminen ennallaan oli odotettua, vaikkakin kuluvana vuonna yhtiö ylittää kasvutavoitteen myös orgaanisesti ja myös kuluvan vuoden kannattavuus on tähän asti ylittänyt tavoitetason (Q1-Q3’22 oik. liikevoitto-% 25,3 %). Vahvan kehityksen taustalla on muun muassa erittäin hyvin kasvanut korkean kannattavuuden rekrytointiliiketoiminta, minkä kysyntäkuvaan heikentyvä talousympäristö luo painetta. Yhtiö oli kuitenkin pääomamarkkinapäivällä luottavainen rekrytointiliiketoiminnan kysynnän ja jopa kasvun suhteen myös heikommassa talousympäristössä, sillä keskeisten markkinoiden työmarkkinat ovat hyvin tiukat ja työttömyysasteiden odotetaan säilyvän varsin matalla tasolla. Lyhyen tähtäimen ennusteemme ovat tavoitetasojen alapuolella, sillä ennustamme liikevaihdon supistuvan vuonna 2023 1 %:n ja liikevoitto-% laskevan 22,9 %:iin, mitkä heijastelevat odotuksiamme heikomman talouskehityksen vaikutuksista ja kustannusinflaatiosta. Mielestämme osakkeeseen ei myöskään hinnoitella tavoitteiden mukaista kehitystä, sillä ennusteillamme vuoden 2023e EV/EBIT-kerroin on 12x ja vastaava P/E-kerroin on 14x. Q3’22:n lopussa Alman nettovelan suhde edellisen 12kk:n oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,7x ja siten yhtiön on kirkkaasti tavoitetason alapuolella. Näin ollen yhtiön rahoitusasema mahdollistaa varsin hyvin työkalupakkiin arviomme mukaan jatkossakin lukeutuvat täydentävät yritysostot.

 

Käy kauppaa. (Alma Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 275,4 309,8 307,2
- kasvu-% 19,6% 12,5% -0,8%
Liikevoitto (EBIT) 56,8 83,1 69,7
- EBIT-% 20,6% 26,8% 22,7%
EPS (oik.) 0,58 0,70 0,65
Osinko 0,35 0,40 0,40
P/E (oik.) 18,6 13,1 14,0
EV/EBITDA 14,4 8,9 9,9
Osinkotuotto-% 3,2% 4,4% 4,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Alma Media Oyj on 1998 perustettu Suomessa, itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa toimiva digitaalisiin rekrytointi- ja markkinapaikkapalveluihin sekä talous- ja ammattilehtien julkaisutoimintaan keskittynyt mediakonserni. Suomessa liiketoimintaan kuuluvat myös asumisen ja autoilun markkinapaikat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut ammattilaisille ja yrityksille.