Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Alma Media: Kysyntä elpyy rivakasti

Analyytikon kommentti 22.07.2021 7:47 Alma Media
Yhtiö: Alma Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 11.60 EUR
Kurssi hetkellä: 22.7.2021 - 7:32 Analyysi päivitetty: 21.7.2021

Alma Median eilen julkaisema Q2-luvut vastasivat kokonaisuutena hyvin tulosvaroituksen jälkeen nousseita odotuksiamme. Tätä taustaa vasten teimme lähivuosien konsernitason ennusteisiimme vain lieviä muutoksia ja odotamme voimakasta operatiivisen tuloksen kasvua lähivuosina. Tämän ajureina toimivat kysynnän ripeä elpyminen ja Nettix-yritysoston tuoma epäorgaaninen liikevaihdon kasvu sekä kannattavuuden asteittainen skaalautuminen. Tarkistamme tavoitehintamme 12,0 euroon (aik. 12,5 euroa) ja käännämme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää).

Q2:lla voimakasta kasvua erittäin hyvällä kannattavuudella

Alma Median Q2-liikevaihdon 36 %:n kasvu oli odotuksiamme voimakkaampi, kun etenkin rekrytointipalveluiden kysynnän elpyminen oli ennakoimaamme vahvempaa Career-segmentissä. Myös Consumerin liikevaihdon kasvu oli selvästi ennakoimaamme ripeämpää markkinapaikkojen ja mainonnan odotuksiamme vahvemman kasvun myötä, kun taas Talentin kasvu vastasi pitkälti odotuksiamme. Oikaistua liikevoittoa Alma teki Q2:lla 16,6 MEUR ylittäen sekä meidän että konsensuksen ennusteet. Suhteellisesti oikaistu liikevoittomarginaali nousi vertailukaudesta 23,2 %:iin (Q2’20: 22,4 %). Tulosylityksen taustalla oli odotuksiamme vahvemmat tulokset Careerissa ja Consumerissa. Tämä pohjautui odotuksia suurempaan volyymien elpymiseen etenkin digitaalisissa tuotteissa ja palveluissa. Tulosta jarrutti odotuksiamme suuremmat kohdistamattomat erät sekä yrityskauppoihin liittyneet kertaluonteiset erät. Tätä taustaa vasten jatkuvien toimintojen 0,12 euron osakekohtainen tulos alitti ennusteemme hienoisesti.

Teimme vain maltillisia ennustemuutoksia, kysynnän elpyminen ja Nettix-osto tuloskasvun ajureina

Alma Media toisti Q2-raportilla hiljattain päivitetyn ohjeistuksensa, minkä mukaan yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon (2020: 230 MEUR) ja oikaistun liikevoiton (2020: 45,4 MEUR) kasvavan selvästi vuodesta 2020. Tarkistimme voimakasta tuloskasvua odottaneita ennusteitamme lievästi ylöspäin jo Q2-ennakon yhteydessä ja näin ollen raportin jälkeen emme tehneet ennusteisiimme olennaisia muutoksia. Segmenttitasolla nostimme kuitenkin lievästi odotuksiamme vahvemmat kannattavuudet raportoineiden Consumerin ja Careerin ennusteita, mutta konsernitasolla nämä hautautuivat kohdistamattomien erien (konsernikulut) ennustemuutosten alle. Odotamme 18 %:n liikevaihdon ja 33 %:n oikaistun liikevoiton kasvua vuodelta 2021. Odotuksiamme ripeämpää markkinan elpymistä heijastellen laskimme vuosien 2022-2023 liikevaihdon kasvun ennusteitamme hieman, mutta odotamme yhtiöltä kuitenkin edelleen keskimäärin 5 %:n keskimääräistä liikevaihdon ja 9 %:n liikevoiton kasvua vuosilta 2022-2023.

Odottamamme tuloskasvu neutralisoi arvostuskuvan

Alma Median osakkeen tulospohjainen arvostustaso on näkemyksemme mukaan lyhyen tähtäimen tulostasoon suhteutettuna hieman koholla etenkin taseen kohonnut velkataso huomioiden (2021e P/E 21x ja EV/EBIT 19x). Tulokasvun ja vahvan kassavirran myötä arvostus kuitenkin painuu perustellulle tasolle, kun vuosien 2022-2023e oik. P/E-kertoimet ovat 19x ja 17x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 17x ja 15x. Lähivuosien arvostuskertoimien nousuvara jää kuitenkin mielestämme turhan ohueksi. Siten arvostuskertoimien nousuvarasta ja noin 3 %:n osinkotuotosta muodostuva tuotto-odotus ei mielestämme riitä lisäostojen perusteeksi.

Käy kauppaa. (Alma Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 230,2 271,9 288,2
- kasvu-% -8,0% 18,1% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 43,2 56,6 66,7
- EBIT-% 18,8% 20,8% 23,1%
EPS (oik.) 0,36 0,56 0,63
Osinko 0,30 0,32 0,35
P/E (oik.) 24,6 20,5 18,4
EV/EBITDA 12,8 15,9 13,6
Osinkotuotto-% 3,4% 2,8% 3,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Alma Media Oyj on 1998 perustettu Suomessa, itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa toimiva digitaalisiin rekrytointi- ja markkinapaikkapalveluihin sekä talous- ja ammattilehtien julkaisutoimintaan keskittynyt mediakonserni. Suomessa liiketoimintaan kuuluvat myös asumisen ja autoilun markkinapaikat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut ammattilaisille ja yrityksille.