Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Alma Media
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 9.54 EUR
Kurssi hetkellä: 13.1.2021 - 5:38

Alma Media antoi tiistaina positiivisen tulosvaroituksen odotettua paremman Q4-kannattavuuskehityksen takia. Ennakoimme ohjeistuksen nostoa Q3:n jälkeisessä raportissamme ja näin ollen ennustemuutokset jäivät hyvin pieniksi. Lähivuosien positiivisia ennustemuutoksia ja noussutta verrokkien arvostustasoa peilaten nostamme tavoitehintaamme 9,5 euroon (aik. 8,5 euroa) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) lähivuosien tuloskasvun ollessa mielestämme jo osakkeen hinnassa.

Elpyminen on jatkunut Q4:llä

Positiivisen tulosvaroituksen myötä Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen liikevaihdon (2019: 250 MEUR) laskevan selvästi ja oikaistun liikevoiton laskevan alle 10 % vuoden 2019 tasosta (2019: 49,4 MEUR). Aiemmin yhtiö odotti jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon sekä oikaistun liikevoiton laskevan selvästi vuoteen 2019 verrattuna. Q4’20:n oikaistu liikevoitto jää yhtiön mukaan kuitenkin vertailukauden tasosta. Positiivisen tulosvaroituksen taustalla on yhtiön mukaan Q4:n odotuksia parempi kehitys, johon ovat vaikuttaneet digimainonnan myynnin kasvu sekä rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon arvioitua pienempi lasku. Lisäksi digitaalisten tilauspohjaisten sisältöjen myynnin hyvä kasvu on jatkunut myös Q4:llä. Markkinapaikkaliiketoiminnassa kilpailutuspalveluiden ja asumisen palveluiden liikevaihdot ovat yhtiön mukaan kasvaneet Q4:n aikana.

Ohjeistuksen nosto oli papereissa, nostimme maltillisesti vuosien 2021-2022 ennusteita

Alma Median vahvan Q3-raportin jälkeen ennakoimme Q3-päivityksessämme mahdollista ohjeistuksen nostoa kannattavuuden osalta, vaikkakin lievää epävarmuutta aiheutti ohjeistuksen sanamuotojen tulkinnanvaraisuus. Elpymisen jatkumisen odotuksia on tukenut lisäksi mainosmarkkinoiden ja etenkin verkkomainonnan nousujohteinen kehitys. Ennusteissamme odotimme Q4’20:n oikaistun liikevoiton ylittävän lievästi vertailukauden tason, joten tarkistimme ennustettamme marginaalisesti alaspäin. Markkinoiden elvyttyä tietyissä liiketoiminnoissa ennakoitua nopeammin, on yhtiö arviomme mukaan loppuvuoden aikana vähentänyt keväällä 2020 aloitettuja sopeutustoimia, mikä heijastuu loppuvuoden tulokseen. Kokonaiskuva kääntyy kuitenkin mielestämme positiiviseksi elpymisen ollessa oikeilla urilla pandemian toisesta aallosta huolimatta. Tätä ja tehtyjä yrityskauppoja peilaten nostimme vuosien 2021-2022 liikevaihdon ja -tuloksen ennusteitamme lievästi (1-3 %). Lisäksi huomioimme Alma Mediapartnersin vähemmistöosuuden hankinnan ja kokonaisuutena lähivuosien osakekohtaisen tuloksen ennusteemme nousivat 9 %.

Odottamamme tuloskasvu on jo hinnassa

Näkemyksemme mukaan Alman Median osakkeen arvostustaso on lyhyen tähtäimen ja pandemiasta kärsineeseen tulostasoon nähden selvästi koholla (2020e P/E 25x ja EV/EBIT 17x). Arvostus kuitenkin painuu tulostason elpyessä lähivuosina perustellulle tasolle (2022e oik. P/E 18x ja EV/EBIT 13x), mutta nousuvaraa lähivuosien arvostuskertoimissa ei näkemyksemme mukaan ole. Lisäksi pitkän aikavälin arvonluontikyvyn huomioiva kassavirtamallimme ja osien summa -laskelmamme indikoivat osakkeelle vain lievästi korkeampaa arvostustasoa (noin 9,8 euroa/osake). Ennusteillamme osake tarjoaa hyvää ja kohtuullisen varmalla pohjalla seisovaa osinkotuottoa (n. 4-5 %), jonka varaan nojaava tuotto-odotus ei kuitenkaan mielestämme riitä perustelemaan lisäostoja.

Käy kauppaa. (Alma Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 228,3 238,2 250,6
- kasvu-% -8,7% 4,3% 5,2%
Liikevoitto (EBIT) 44,2 49,4 57,0
- EBIT-% 19,3% 20,7% 22,8%
EPS (oik.) 0,38 0,46 0,52
Osinko 0,40 0,42 0,44
P/E (oik.) 24,9 20,9 18,2
EV/EBITDA 13,3 11,9 10,4
Osinkotuotto-% 4,2% 4,4% 4,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä.