Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Alma Media
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.00 EURTavoitehinta päivitetty: 18.7.2019
Kurssi: 6.90 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 8:26

Alma Media raportoi aamulla odotuksia vahvemmasta tuloskasvusta Q3:lla, vaikka liikevaihto jäi hieman odotuksista. Segmenttitasolla tuloskasvu painottui jälleen hieman odotuksiamme enemmän Markets-liiketoimintoon, mikä oli positiivista. Yhtiö toisti odotuksiemme mukaisesti vakaata liikevaihdon kehitystä ja kasvavaa oikaistua liikevoittoa ennakoivan ohjeistuksen vuodelle 2019, eikä markkinanäkymissäkään ole alustavan arviomme mukaan odottamattomia muutoksia.

Alma Median kokonaisliikevaihdon kehitys oli Q3:lla hieman odotuksiamme heikompaa, kun liikevaihto laski vertailukaudesta 1,6 %:n 80,3 MEUR:oon (enn. +0,7 % ja 82,2 MEUR). Digitaalisten liiketoimintojen kasvu oli Q3:lla hieman odotuksiamme vaisumpaa, ollen noin +5 % (enn. +7 %). Painetun median tuotot olivat suunnilleen odotetulla trendillä, laskien Q3:lla noin 6 % vertailukaudesta (enn. -5 % v/v), mikä johtui erityisesti heikkona jatkuneesta mainosmyynnin kehityksestä (-15 % v/v). Segmenteistä Marketsin (+4 %) ja Talentin (-3 %) liikevaihdot kehittyivät suunnilleen odotuksiemme mukaisesti, mutta Consumerin (-4 %) liikevaihdon lasku oli hieman odotuksiamme suurempi (enn. n. -1 %).

Oikaistu liikevoitto kasvoi Q3:lla noin 7 % 16,1 MEUR:oon, ylittäen noin 2 %:lla ennusteemme (15,8 MEUR). Kovimmasta tulosparannuksesta vastasi odotuksiemme mukaisesti Markets-segmentti. Marketsin oikaistu liikevoitto oli 10,6 MEUR (EBIT-% 42,7 %), kun odotimme 10,2 MEUR:n liikevoittoa 40,6 %:n liikevoittomarginaalilla. Talentin liikevoitto oli odotetusti suunnilleen vertailukauden tasolla 2,9 MEUR:ssa (enn 2,7 MEUR). Consumerissa tuloskehitys oli odotuksiamme heikompaa, kun liikevoitto laski 17 % 3,3 MEUR:oon (enn. 4,0 MEUR). Muiden toimintojen -0,6 MEUR:n liiketappio oli kuitenkin selvästi odotuksiamme pienempi (enn. -1,2 MEUR). Raportoituun liikevoittoon sisältyi vain -0,4 MEUR kertaeriä verrattuna -1,0 MEUR:n ennusteeseemme, minkä vuoksi 15,7 MEUR:n raportoitu liikevoitto ylitti ennusteemme oikaistua liikevoittoa selvemmin (+6 %). Tuloslaskelman alemmilla riveillä puolestaan veroaste oli selvästi odotuksiamme alempi, joten Q3:n osakekohtainen tulos 0,14 euroa ylitti ennusteemme 14 %:lla.

Yhtiö toisti odotetusti aiemman ohjeistuksensa. Alma Media arvioi vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden 2018 tasolla (2018: 355 MEUR) ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2018 tasosta (2018: 57,3 MEUR). Ennusteemme Alma Median liikevaihdolle oli ennen Q3-raporttia 346 MEUR ja oikaistulle liikevoitolle 62 MEUR. Markkinanäkymien osalta Q3-raportti oli pääosin odotettu, sillä Saksan talouskasvun hidastuminen näyttää heijastuvan odotetusti Tsekin ja Slovakian rekrytointimainonnan kasvuvauhtiin, mutta tätä kompensoi Suomen toimintojen vahva kehitys. Medialiiketoimintojen markkinatilanne on odotetun vaisu, mutta yhtiön tehostustoimet ja myyntimixin parantuminen tukee kannattavuutta osin odotuksiamme voimakkaammin.

Käy kauppaa. (Alma Media)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Aho

Petri Aho

Analyytikko

Lisätiedot

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 354,7 346,1 345,2
- kasvu-% -3,4% -2,4% -0,3%
Liikevoitto (EBIT) 61,0 59,5 72,0
- EBIT-% 17,2% 17,2% 20,9%
EPS (oik.) 0,46 0,52 0,55
Osinko 0,35 0,38 0,42
P/E (oik.) 12,0 13,2 12,5
EV/EBITDA 8,2 7,4 6,1
Osinkotuotto-% 6,3% 5,5% 6,1%
Uusimmat ennusteet