Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Apetit
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 12.25 EUR
Kurssi hetkellä: 29.12.2021 - 6:03

Apetit tiedotti tiistaina sopineensa Baltian viljakaupan toimintojen myynnistä. Yhtiön mukaan järjestely ei aiheuta merkittävää välitöntä tulosvaikutusta, mutta tervehdyttää Viljakaupan liiketoimintaa jatkossa toiminnan keskittyessä pääosin Suomeen. Olettaen, että kauppa saa kilpailuviranomaisten hyväksynnän, odotamme Apetitin tulostasoon pientä positiivista vaikutusta kaupasta. Viljakaupan tuloskunto on ollut viime vuosina hyvin ailahtelevaa ja useina vuosina viljakaupan tappiot ovat vesittäneet konsernin muiden liiketoimintojen hyvät suoritukset. Pidämme kauppaa siten positiivisena asiana sekä Apetitin riskiprofiilin että pitkän aikavälin tuloskunnon kannalta. Nostamme järjestelyn myötä tavoitehinnan 12,5 euroon (aik. 12,0). Toistamme vähennä-suosituksen, sillä emme pidä tuotto-odotusta houkuttelevana nykyisellä arvostustasolla.

Apetit sopimukseen Baltian viljakaupan myynnistä

Apetit tiedotti tiistaina myyvänsä Viljakauppa-segmentin Viron ja Liettuan liiketoiminnot Scandagra-konsernille. Vuonna 2020 Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 94 MEUR ja henkilöstömäärä 23. Kauppa on ehdollinen paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnälle ja Apetit odottaa kaupan toteutuvan Q1’22:n aikana. Viljakaupan liiketoiminnot Latviassa eivät kuulu kaupan piiriin, mutta pidämme todennäköisenä, että kaupan toteutuessa Apetit vetäytyy myös Latviasta ja keskittyy jatkossa Viljakaupan osalta Suomen markkinaan. Yhtiö sulki myös Venäjän ja Kazakstanin tytäryhtiöt pari vuotta sitten parantaakseen liiketoiminnan kannattavuutta. Pidämme myyntipäätöstä strategisesti järkevänä, sillä Viljakaupan viime vuosien heikko tulos on käsityksemme mukaan liittynyt erityisesti Suomen ulkopuolisiin toimintoihin.

Järjestely vahvistaa kassaa, vähentää liikevaihtoa ja nostaa hieman tulosodotuksiamme

Pidämme järjestelyn toteutumista todennäköisenä ja sisällytämme sen ennusteisiimme Q2’22 alkaen. Apetit ei julkistanut myytävien liiketoimintojen kauppahintaa, mutta kertoi ettei järjestely aiheuta merkittävää tulosvaikutusta konsernille. Olemme arvioineet varovaisesti, että kauppa voisi tukea yhtiön kassaa 5 MEUR:on verran vuoden 2022 aikana, kun taseeseen sitoutuneita pääomia vapautuu kaupan myötä. Tämä on varovainen arvio, sillä Viljakauppa-segmentin nettovarat taseessa olivat 31 MEUR vuoden 2020 lopussa, mikä koostui mm. viljavarastoista. Toisaalta segmentin uudelleenjärjestelyyn ja esimerkiksi Latvian sulkemiseen voi liittyä kertaluontoisia kustannuksia. Olemme lisäksi ennustaneet, että Apetit-konsernin vuosien 2022-23 liikevoitto parantuu 4 %:lla Baltian Viljakauppa-liiketoimintojen divestoinnin myötä, vaikka liikevaihto laskeekin huomattavasti. Divestoinnilla ei ole suoraa vaikutusta Ruokaratkaisut- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin, joiden rooli kuitenkin korostuu jatkossa Viljakaupan liikevaihdon karkeasti puolittuessa.

Divestointi on askel oikeaan suuntaan, mutta emme näe tuotto-odotusta houkuttelevana

Apetit on ottanut askelia oikeaan suuntaan vuosien 2020-21 aikana mm. Ruokaratkaisut-segmentin tuloskäänteen ansiosta, mikä on myös heijastunut positiivisesti osakekurssiin. Viljakaupan Baltian toimintojen divestointi laskee Apetitin riskiprofiilia, vapauttaa pääomia ja parantaa yhtiön sijoitetun pääoman tuottoa noin 6 %:iin vuonna 2023, mutta yhtiön tavoittelemaan 8 %:n tasoon on kuitenkin vielä matkaa. Toimialan yleisesti heikon kannattavuuden ja Apetitin eri liiketoimintojen toistuvien historiallisten vaikeuksien vuoksi emme ole valmiita hyväksymään yhtiölle kovin korkeaa arvostusta. Ennusteidemme mukaiset 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat ennusteillamme 33x ja 15x, eli arvostus laskee lähelle verrokkien tasoa mikäli ennustamamme vuoden 2022 tulosparannus toteutuu. Pörssin yleiseen tasoon nähden P/B 0,8x matala, mutta yhtiön heikon oman pääoman tuoton takia tämä on perusteltua. Osinkotuotto on kohtalainen (2021e: 3,3 % ja 2022e: 4,9 %), mutta sen kasvattaminen vaatii kestävää tuloskäännettä, eikä viime vuosien yli 100 %:n jakosuhde ole pitkällä aikavälillä kestävää. Nykyiset osinkoennusteemme vuosille 2021-22 vastaavat 72-107 %:n jakosuhdetta.

Käy kauppaa. (Apetit)

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 292,9 290,2 231,5
- kasvu-% -1,3% -0,9% -20,2%
Liikevoitto (EBIT) 3,9 3,4 6,4
- EBIT-% 1,3% 1,2% 2,8%
EPS (oik.) 0,50 0,37 0,84
Osinko 0,50 0,40 0,60
P/E (oik.) 21,5 32,9 14,6
EV/EBITDA 6,8 7,7 5,5
Osinkotuotto-% 4,7% 3,3% 4,9%
Uusimmat ennusteet

Apetit on vuonna 1930 perustettu kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen elintarvikeyhtiö. Apetit tarjoaa kasviksista erilaisia ruokaratkaisuja, jalostaa rypsistä kasviöljyjä ja rypsipuristeita sekä käy viljakauppaa kansainvälisesti. Apetitin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja päivittäistavarakauppa keskittyykin myös vahvasti Suomen alueelle.