Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Apetit
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 12.95 EUR
Kurssi hetkellä: 28.3.2023 - 5:43 Analyysi päivitetty: 27.3.2023

Vuosia kestänyt liiketoimintojen supistaminen ja tehostaminen on arviomme mukaan saatu valmiiksi, joten Apetit voi parantuneen kannattavuuden ansiosta keskittyä tulevina vuosina kasvun tavoitteluun. Vuosi 2022 oli haastava koko toimialalle, mutta arvioimme Apetitin tuloskunnon paranevan selvästi vuonna 2023 myyntihintojen nostojen sekä raaka-aineiden saatavuuden parantumisen myötä. Laskemme suosituksemme tasolle vähennä (aik. lisää) osakkeen merkittävästi kohonneen kurssin vuoksi ja asetamme tavoitehinnan 12,5 euroon (aik. 12,0). Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Fokus kannattavien liiketoimintojen kehittämisessä

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Yhtiöllä on kaksi eri liiketoimintaa: Öljykasvituotteet (65 % liikevaihdosta) ja Ruokaratkaisut (35 %), joilla se teki vuonna 2022 liikevaihtoa 182 MEUR ja liiketulosta 3,5 MEUR. Yhtiö on lähihistoriassaan divestoinut kannattamattomia liiketoimintoja ja onnistunut kääntämään konsernin kannattavuuden selvästi positiiviseksi. Arvioimme karsimisvaiheen olevan ohi ja yhtiön keskittyvän tulevina vuosina kasvun tavoitteluun. Kasvua pyritään tavoittelemaan erityisesti tuotannon jalostusarvoa kasvattamalla sekä vahvistamalla markkina-asemaa korkeakatteisemmissa tuotesegmenteissä. Yhtiö on viime vuosina investoinut kasvuun erityisesti Ruokaratkaisuissa mm. rakentamalla uuden pihvi- ja pyörykkälinjaston Säkylään ja uudistamalla Pudasjärven pakastepizzatehdasta. Öljykasvituotteissa yhtiö on pyrkinyt kehittämään tuotannon olemassa olevista materiaalivirroista korkean lisäarvon ainesosan elintarviketeollisuudelle, mutta kaupallistaminen on vasta alkuvaiheessa ja potentiaalinen tulosvaikutus vielä kysymysmerkki.

Inflaatiopaineen helpottaminen tukisi tuloskasvua

Vuosi 2022 oli erittäin haastava koko elintarvikealalle ja Apetitin kannattavuus kärsi erityisesti öljykasviraaka-aineiden kohonneista hinnoista. Arvioimme vuoden 2023 tulosnäkymän (EBIT-ennuste: 5,3 MEUR) olevan kuitenkin selvästi edellisvuotta parempi, sillä hintoja on saatu nostettua kompensoimaan kohonnutta kulutasoa samalla, kun vuoden 2022 satokausi oli kohtuullisen onnistunut ja mm. öljykasvisiementen hinnat ovat laskeneet. Pidämme strategiakauden taloudellisia tavoitteita kuitenkin haastavina saavuttaa mm. toimialan matalasta kasvuvauhdista, ohuista marginaaleista ja satokausien aiheuttamasta vaihtelusta johtuen. Yhtiö tavoittelee 2023-25 strategiakaudella 9 MEUR:n vuotuista liikevoittoa (EBIT 2022: 3,5) ja yli 8 %:n sijoitetun pääoman tuottoa (ROCE 2020-22: ~3 %).

Osakekurssin viimeaikainen nousu heikentänyt tuotto-odotusta

Viljakaupan divestoinnin jälkeen Apetit koostuu kahdesta kohtuullisen vakaasta, joskin matalan kannattavuuden omaavasta liiketoiminnasta. Vuosi 2022 osoitti, että jäljelle jääneetkään liiketoiminnot eivät ole vakaita tuloskoneita kaikkina aikoina. Tällä hetkellä yhtiö näyttäisi kuitenkin olevan pääsemässä kohtuullisen hyvään tuloskuntoon, sillä myyntihinnat ja raaka-ainekustannukset on saatu hyvään balanssiin vuoden 2022 haasteiden jälkimainingeissa. Lyhyellä aikavälillä pidämme Öljykasvituotteita ja Sucrosta potentiaalisina positiivisina yllättäjinä, mutta pitkän aikavälin arvonluonnin ja tuloskasvun näkökulmasta pidämme Ruokaratkaisut segmenttiä kiinnostavimpana. Viimeaikaisen kurssinousun jälkeen osakekurssi on mielestämme lähellä käypää tasoa. Olemme osien summa –menetelmää käyttäen määrittäneet Apetitin arvoksi 12,9 euroa per osake, mikä pitää sisällään EV/EBIT-kertoimen 10,7x vuodelle 2023 sekä arvostaa osakkuusyhtiö Sucroksen P/B-kertoimella 0,6x tai P/E-kertoimella 15x vuodelle 2023. Historiallisesti vaihtelevasta tuloskehityksestä sekä suhteellisen matalasta pääoman tuotosta johtuen Apetitia tulee mielestämme arvostaa hieman alle elintarvikealan verrokkien (ryhmän mediaani EV/EBIT 2023e: 13x).

Käy kauppaa. (Apetit)

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 181,7 189,6 194,4
- kasvu-% -36,0% 4,3% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 3,5 5,3 5,7
- EBIT-% 1,9% 2,8% 2,9%
EPS (oik.) 0,51 0,77 0,76
Osinko 0,50 0,55 0,60
P/E (oik.) 20,1 16,9 17,1
EV/EBITDA 4,2 4,9 4,6
Osinkotuotto-% 4,9% 4,2% 4,6%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Apetit on vuonna 1930 perustettu kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen elintarvikeyhtiö. Apetit tarjoaa kasviksista erilaisia ruokaratkaisuja, jalostaa rypsistä kasviöljyjä ja rypsipuristeita sekä käy viljakauppaa kansainvälisesti. Apetitin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja päivittäistavarakauppa keskittyykin myös vahvasti Suomen alueelle.