Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Apetit tiedotti keskiviikkona tehneensä sopimuksen tuotteidensa myynnistä Ruotsissa HKScanin kanssa. Yhteistyössä HKScan toimii Apetitin ammattikeittiötuotteiden jälleenmyyjänä Ruotsin Food service -kanavassa. Yhteistyö käynnistyy 1.2.2021 alkaen. Tarkka päivämäärä on asetettu käsityksemme mukaan seuraavaa valikoimajaksoa ajatellen, mihin yhtiöt ilmeisesti arvioivat jo saavansa tuotteita myyntiin. HKScan voi alkaa solmia myyntisopimuksia Apetitin tuotteille jo ennen tätä päivämäärää, joten Apetitille voi alkaa tulla liikevaihtoa tästä yhteistyöstä jo heti ensi vuoden alusta lähtien.

Yksi Apetitin keväällä 2020 uudistetun strategian painopisteistä on Ruotsin markkinan vahvistaminen ruoan viennissä. HKScan-yhteistyö tukee Apetitin tavoitteita, ja arvioimme yhtiön hyötyvän HKScanin vahvasta jalansijasta Ruotsin Food service -markkinassa ja suhteista paikallisiin asiakkaisiin ja julkiseen sektoriin. Apetit-tuotteiden myynti Ruotsin Food service -kanavaan käynnistyy kuudella lisäarvotuotteella, kasvipohjaisilla pihveillä ja pyöryköillä. Apetit-brändillä myytävät tuotteet on kohdistettu ennen kaikkea julkiselle sektorille.

Apetit on viime vuosina tehnyt merkittäviä investointeja Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Viime vuonna valmistunut 10 MEUR:n investointi Säkylän tehtaan uuteen pihvi- ja pyörykkälinjastoon on mahdollistanut myynnin kasvattamisen näissä hyvin vetävissä tuoteryhmissä. Kasvaneen tuotantokyvyn myötä odotamme yhtiön panostavan jatkossakin vahvasti Food service -markkinaan sekä kotimaassa että ulkomailla, sillä pääosin sitä varten Säkylän uusi pihvi- ja pyörykkälinja rakennettiin. Ruotsin pakastemarkkina on huomattavasti Suomen markkinaa suurempi, ja Apetit näkee yhtiölle siellä tärkeän potentiaalin. Menestys Food service -kanavassa tukee Apetit-brändiä myös muissa kanavissa. Vähittäiskaupassa tuotteiden kysyntä voi nousta, kun asiakkaat tutustuvat Apetitin tuotteisiin Food service -kanavan kautta. Apetit sai tänä keväänä Ruotsin suurimman vähittäiskauppaketjun, ICA:n, valikoimaan kuusi Apetit-brändillä myytävää pakastetuotetta. Syksyn aikana yhtiö on saanut ICA:n valikoimaan lisättyä kahdeksan uutta tuotetta. Apetit kasvaa tällä hetkellä Ruotsissa hyvin sekä vähittäiskaupassa että Food service -markkinassa.

Ruotsi on Apetitille vielä suhteellisen pieni markkina ja konsernin noin 300 MEUR:n liikevaihdosta vuonna 2019 vain 2 % tuli Ruotsista. Näemme tämän uutisen askeleena oikeaan suuntaan brändin tunnettuuden rakentamisessa Ruotsissa. Tiedotteen mittakaavassa kannattaa huomioida, että Ruokaratkaisut-liiketoiminta on vain 20 % Apetit-konsernin liikevaihdosta, Food service on vain yksi liiketoiminnan asiakassegmenteistä ja pihvi- ja pyörykkä -tuotteet ovat vain yksi yhtiön monista tuotelinjoista. Vaikka pidämme tiedotetta positiivisena Apetitin kannalta, ei tämä aiheuta ainakaan vielä merkittäviä muutoksia ennusteisiimme, eikä siten myöskään suositukseemme tai tavoitehintaan.  

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa.