Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aspo laaja raportti: Uudet tuulet viriämässä

Analyytikon kommentti 08.04.2021 6:17 Aspo
Yhtiö: Aspo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 9.18 EUR
Kurssi hetkellä: 8.4.2021 - 6:02

Toistamme Aspon tavoitehintamme 9,5 euroa ja lisää-suosituksemme. Ennustamme Aspon tulostason nousevan 2021 selvästi etenkin ESL:n vetämänä ja realisoimatonta potentiaalia vielä selvästi parempaan jää näkemyksemme mukaan jäljelle. Kohonnut arvostus hinnoittelee sisäänsä jo osan käänteestä, mutta Aspon edetessä ennusteidemme mukaisesti näemme arvostuksessa edelleen nousuvaraa. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Aspo on monialayhtiö, jolla on piirteitä holding-yhtiöstä

Aspo on monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä ESL, Telko ja Leipurin. Myös rakennemuutokset ovat osa yhtiön nykyistä strategiaa, vaikka niitä ei vuoden 2008 jälkeen olekaan nähty. Aspon toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja ovat vaihtumassa ja uskomme, että myös rakennejärjestelyjä voidaan nähdä eteenpäin mentäessä aiempaa ahkerammin.

Tuloskasvunäkymät positiiviset, mutta varustamon on aika osoittaa potentiaalinsa

Aspon lähivuosien tuloskasvunäkymät ovat ESL:n vetämänä edelleen vahvat ja pidämme sen 2023 tavoitteita realistisina. ESL:lle 2020-2023e ennustamamme noin 16 MEUR:n tuloskasvu perustuu nykyisen aluskapasiteetin parantuviin käyttöasteisiin, mitä ajaa nykyasiakkaiden kuljetustarpeiden elpyminen sekä uusasiakashankinta. Niiden myötä viime vuosina kasvaneelle laivastolle riittää vihdoin tarpeeksi kuljetettavaa. Telko puolestaan sai uuden johdon alaisuudessa strategian toteuttamisellaan jo vuonna 2020 aikaan erinomaisia tuloksia ja pidämme myös sen tavoitteita realistisina annettujen näyttöjen perusteella. Odotuksemme Leipurin tulosparannuksesta on siirtynyt eteenpäin, sillä sen uusia kasvuaihioita tunnistamaan pyrkivä strategiatyö on edelleen keskeneräinen ja track-record heikko.

Aspon rahavirta on vahvistunut selvästi, mikä laskee nettovelkaantumista nopeasti

Kokonaisuutena odotamme Aspon liikevoiton kasvavan 2020-2023e välillä reilut 30 % per vuosi. 2021 ennusteellemme 28,6 MEUR ei Aspon varovaiselta ohjeistukselta saa kuitenkaan vielä kunnollista selkänojaa (liikevoitto yli 19,3 MEUR). Lähiajan kehitykseen merkittävää epävarmuutta tuo edelleen pandemia, mutta sen väistyttyä emme näe tulosparannuksen realisoitumiselle merkittäviä esteitä matalilta lähtötasoilta. Ennustamme Aspon ROE-%:n kohoavan tavoitteiden mukaisesti yli 20 %:iin sekä liikevoiton yli 6 %:n tason vuonna 2023. Lähivuosien investointitarpeet ovat matalat ja odotamme osan nykyisestä vuolaasta kassavirrastaan kohdistuvan velkojen lyhentämiseen ja hybridilainan pois maksamiseen. Samalla myös osingolla on edellytykset pysyä tavoitteiden mukaisesti kasvu-uralla.

Osien summa, DCF sekä Aspon arvostuskertoimet luovat pohjan arvonmäärityksellemme

Käyttämiemme arvonmääritysmenetelmien keskiarvolla (DCF, osien summa ja arvostuskertoimet) Aspon arvoksi saadaan 9,5 euroa per osake. Arviomme Aspon osien summasta on noussut vuoden 2019 jälkeen. Arvoon on positiivisesti vaikuttanut Telko, mutta odotuksistamme jääneiden ESL:n ja Leipurin arvot ovat hieman laskeneet. Näkemyksemme mukaan Aspon kurssikehitys nojaa vahvasti tulevaan tulosparannukseen. Ennustamallamme 2021 tuloksella osakkeen hinnoittelu on neutraali (P/E 14x), mutta sen jälkeisen tuloskasvun myötä kertoimet laskevat lähivuosina houkuttelevalle tasolle. Osinkotuotto (n. 5 %) tukee edelleen myös tuotto-odotusta ja pitää osaltaan meidät varovaisesti Aspon kyydissä.

Käy kauppaa. (Aspo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 500,7 524,9 572,6
- kasvu-% -14,8% 4,8% 9,1%
Liikevoitto (EBIT) 19,3 28,2 34,2
- EBIT-% 3,9% 5,4% 6,0%
EPS (oik.) 0,38 0,64 0,76
Osinko 0,35 0,45 0,46
P/E (oik.) 22,0 14,3 12,2
EV/EBITDA 9,2 8,3 7,4
Osinkotuotto-% 4,2% 4,9% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon sijoittajasivuille