Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Laskemme Aspon suosituksemme tasolle lisää (aik. osta) ja tavoitehintamme 10,0 euroon (aik. 11,0) heijastellen tekemiämme lieviä ennustelaskuja sekä makrokuvan heikentymistä. Aspo teki eilen arvonalennuskirjauksen (-5 MEUR) jo pitkään alisuoriutuneen Kaukon liikearvoon. Toimenpide ei vaikuta näkemykseemme Aspon osien arvosta, mutta alaskirjaus johti kuitenkin yhtiön ohjeistuksen selvään laskuun. Alaskirjauksesta oikaistuna ohjeistus olisi säilynyt aiemman haarukan sisällä, tarkentuen kuitenkin lähemmäksi alalaitaa, mikä oli lievä pettymys.

  • Aspo aikoo järjestellä Kaukon liiketoiminnan uudelleen joko myymällä tai lopettamalla energialiiketoiminnan ja järjestelemällä uudelleen Kaukon liikkuvan tietotyön (vahvennetut tietokoneet, audiovisuaaliset laitteet sekä tietotekniikan terveydenhuoltosektorille) ja Kaukon hallinnon. Aspo tulee myös lopettamaan Kaukon raportoinnin erillisenä liiketoimintasegmenttinä vuoden 2019 alusta alkaen. Pidämme Kaukon hallittua alasajoa oikeana ratkaisuna, sillä yhtiö on alisuoriutunut jo pitkään ja sen liikevoitto on ollut nollan tuntumassa tai lievästi negatiivinen. Viime kesänä Kauko lopetti jo tappiota tehneen ohjelmistokehitystoimintansa.
  • Aspo tekee Kaukon liikearvoon 5 MEUR:n arvonalennuskirjauksen. Arvonalennuksella ei ole kassavirtavaikutusta ja Kaukon tasearvo on alaskirjauksen jälkeen n. 17 MEUR (noin 5 MEUR liikearvo ja 10 MEUR käyttöpääomaa). Alaskirjauksen johdosta Aspo joutui alentamaan koko konsernin ohjeistustaan. Aspon uusi ohjeistus arvioi liikevoiton 2018 olevan 20-22 MEUR sisältäen Kaukon liikearvon arvonalenemisen vaikutuksen. Aiempi 2018 liikevoitto-ohjeistus oli 25-31 MEUR. Ilman alaskirjauksen vaikutusta päivitetty ohjeistus olisi pysynyt aiemman haarukan sisällä, tosin lähempänä sen alalaitaa.
  • Laskimme Kaukon 2018 ennusteitamme alaskirjauksen verran. Vuoden 2019e liikevoiton laskimme -1 MEUR:oon (aik. 0 MEUR), sillä haluamme jättää turvamarginaalia Kaukon osien järjestelyistä koituviin mahdollisiin kertaluontoisiin eriin. Laskimme ESL:n Q4’18 sekä 2019 alkuvuoden liikevoittoennusteitamme noin 1 MEUR:lla sekä 1,3 MEUR:lla, sillä arviomme mukaan uusien LNG-laivojen ylösajo täyteen tulospotentiaaliin vie odotuksiamme kauemmin alusten käytön tehostuessa asteittain. Ennustemuutosten seurauksena Aspon 2018e liikevoitto laski lähelle päivitetyn ohjeistushaarukan keskikohtaa 21,2 MEUR:oon (aik. 27,2 MEUR) ja 2019e liikevoitto 33,4 MEUR:oon (aik. 36,1 MEUR). Ensi vuoden tuloskasvun ajurina on edelleen ESL, jossa [email protected] sekä uudet LNG-alukset nostavat liikevoittoa selvästi. Odotamme myös Telkon jatkavan kannattavaa kasvuaan, mutta Leipurin osalta ennusteemme ovat edelleen hyvin varovaiset.
  • Aspon vuoden 2018 P/E (oik.) 14x on yhtiölle edelleen neutraali ja siinä ei ole mielestämme nousuvaraa. Voimakkaan tuloskasvun myötä vuoden 2019 P/E 11x on jo matala, kun ESL:n uudet alukset näkyvät tuloksessa täysimääräisesti. Tuloskasvun realisoituessa osakkeessa onkin edelleen selkeää nousuvaraa ja suhteellisen turvallinen noin 5 %:n osinkotuotto tukee osakkeen kokonaistuottoa. Aspon B2B-liiketoimintoihin liittyy kuitenkin myös riskejä ja epävarmuus nykyisen noususuhdanteen kestävyyteen on kasvanut. Näemme myös markkinan osakkeille hyväksymien arvostustasojen suhteen edelleen lievää painetta alaspäin. Makrokuvan riskien kohottua haluamme ottaa aiempaa varovaisemman näkemyksen Aspon osakkeeseen.

Käy kauppaa. (Aspo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin ja Telko tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon sijoittajasivuille

inderesTV

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 502,4 542,2 632,5
- kasvu-% 9,8% 7,9% 16,7%
Liikevoitto (EBIT) 23,1 21,2 33,4
- EBIT-% 4,6% 3,9% 5,3%
EPS (oik.) 0,56 0,62 0,78
Osinko 0,43 0,44 0,45
P/E (oik.) 17,7 13,9 11,0
EV/EBITDA 11,6 12,2 8,8
Osinkotuotto-% 4,3% 5,1% 5,2%
Uusimmat ennusteet