Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 9.08 EUR
Kurssi hetkellä: 12.2.2021 - 5:41

Tarkistamme Aspon tavoitehintamme 9,5 euroon (aik. 8,5 €) ja toistamme lisää-suosituksemme. Q4-tulos nousi ennätysvahvaksi Telkon sekä ESL:n vahvojen suoritusten vetämänä. Luottamuksemme Telkon tuloskäänteen kestävyyteen vahvistui erinomaisten kvartaalien sarjan venyttyä jo kolmeen. Odotamme myös ESL:n parantavan selvästi viime vuoteen nähden elpyneen asiakaskysynnän siivittämänä. Ennustamme Aspon tulostason nousevan 2021 selvästi ja realisoimatonta potentiaalia vielä selvästi parempaankin jää jäljelle. Vahva tuloskasvunäkymä pitää meidät kyydissä, vaikka Aspon kohonnut arvostus (2021e P/E 14x) hinnoittelee sisäänsä jo osan käänteestä.

Hyvä Q4-tulos vaikean alkuvuoden jälkeen etenkin ESL:n osalta

Aspon Q4-liikevoitto nousi ennätystasolle 7,6 MEUR:oon ylittäen myös lievästi 7,3 MEUR:n ennusteemme. Vahvan suoriutumisen taustalla olivat tärkeimmät segmentit ESL ja Telko, joilta molemmilta nähtiin erittäin hyvät suoritukset. Telkon liikevoitto ylitti jo kolmannen kvartaalin putkeen 4 MEUR:n tason ja se vaikuttaa saaneen aikaan kestävän tuloskäänteen. ESL:n kalusto oli ollut myös odotetusti lokakuusta lähtien vihdoin täydessä käytössä ja myös kannattava lastaus- ja purkutoiminta piristyi, mikä nosti ESL:n tuloksen jopa 4,8 MEUR:oon (vrt. Q1-Q3’20: yhteensä 2,8 MEUR). Leipurin kehitys oli Q4:llä edelleen heikkoa, mutta sen merkitys konsernille on tällä hetkellä hyvin rajallinen. Kokonaisuutena keskeisten segmenttien asiakaskysyntä vaikuttaa elpyneen ja tätä taustaa vasten yhtiön uusi ohjeistus ”liikevoitto paranee vuoden 2020 19,3 MEUR:sta” vaikuttaa mielestämme todella varovaiselta. Pidämmekin todennäköisenä, että yhtiö tarkistaa ohjeistustaan vielä selvästi ylöspäin.

Vuonna 2021 tuloksen pitäisi alkaa elpyä voimakkaasti ESL:n vetämänä

Odotamme Aspon tuloksen elpyvän merkittävästi 2021, kun ESL:n kuljetusvolyymit normalisoituvat. SSAB:n omassa raportissaan Q1:lle antama ohjeistus tukee odotuksiamme terästeollisuuden kuljetustarpeen jatkumisesta hyvänä. Myös Telkon erinomaisen suorittamisen myötä luottamuksemme sen tulostasoa kohtaan on noussut selvästi. Yhtiö on saanut jakelutoimintansa perustan viritettyä kuntoon keskittymällä kannattaviin asiakkaisiin, pääoman tuottoon sekä kustannustehokkuuteen. Telkon strategiassa seuraava askel on palata kannattavaan kasvuun. 2021 ennustamamme liikevoitto 28,2 MEUR on hyvä suhteessa 2020 tasoon, mutta edelleen selvästi alle Aspon täyden potentiaalin. Näkemyksemme mukaan Aspo ei tarvitsekaan 2021 ennusteeseemme yltääkseen taakseen nykyistä parempaa markkinatilannetta ja perussuorituksen pitäisi riittää. 2022 ennusteemme 34,6 MEUR kuvastaa mielestämme jo kohtuullisen hyvin Aspon nykyisen koneen tulospotentiaalia.

Arvostus on kohonnut, mutta luottamus käänteen realisoitumiseen on myös vahvistunut

Toteutuneella tuloksella 2020 P/E-kerroin 22x on selvästi yli yhtiölle hyväksymämme tason. 2021 P/E-kertoimella 14x arvostus laskee kuitenkin jo lähelle neutraalia. Aspon lähestyessä asteittain tulospotentiaaliaan 2022-kertoimilla tarkasteltuna arvostus laskee jo edulliseksi (P/E 12x). Näemme osakkeessa edelleen nousuvaraa, kunhan ennustamamme tulosparannus realisoituu. Myös terveellä tasolla oleva osinkotuotto tukee osakkeen kokonaistuottoa vuolaasta kassavirrasta riittäessä jaettavaa myös omistajille. Aiempien vuosien tuloshaasteista johtuen ei Aspon täyden tulospotentiaalin realisoitumiseen voi vielä täysin nojata. Näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen silti riittävän hyväksi kyydissä pysymiseen nyt kun käänne on saatu jo hyvälle alulle ja riskit sen toteutumiseen ovat oleellisesti pienentyneet.

 

Käy kauppaa. (Aspo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 500,7 524,9 572,6
- kasvu-% -14,8% 4,8% 9,1%
Liikevoitto (EBIT) 19,3 28,2 34,2
- EBIT-% 3,9% 5,4% 6,0%
EPS (oik.) 0,38 0,64 0,76
Osinko 0,35 0,45 0,46
P/E (oik.) 22,0 14,1 12,0
EV/EBITDA 9,2 8,2 7,4
Osinkotuotto-% 4,2% 5,0% 5,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.