Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspo: Tuloskäänne vahvassa myötätuulessa

Analyytikon kommentti 10.12.2020 6:01 Aspo
Yhtiö: Aspo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 7.90 EUR
Kurssi hetkellä: 10.12.2020 - 5:46

Nostamme tavoitehintamme 8,5 euroon (aik. 7,5 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Aspo nosti ohjeistustaan, jonka perusteella ESL:n kysyntä on elpynyt odotuksia nopeammin ja myös Telko on kyennyt jatkamaan vahvaa suorittamistaan. Nostimme tulosennusteitamme jälleen tuloskunnon elpyessä odotuksiamme nopeammin. Iso kuva Aspossa pysyy ennallaan, tulospotentiaali on merkittävä ja sen realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on erittäin hyvä. Q4:stä on tulossa vahva ja sen myötä luottamuksemme Aspon kestävää tasonnostoa kohtaan on jälleen noussut.

ESL:n kysyntänäkymien elpymisestä saatiin jo rohkaisevia kommentteja viime viikon CMD:llä

Uuden ohjeistuksen perusteella ESL:n asiakaskysyntä on piristynyt etenkin teräs- ja energiateollisuuden osalta odotuksiamme nopeammin. Liikevoittoa vaikuttaa kertyvän Q4:llä enemmän kuin koko alkuvuonna (Q4’20e 4,5 MEUR vs. Q1-Q3’20: 2,8 MEUR). Positiivisesta kehityksestä saatiin vihiä jo viime viikon CMD:llä, kun ESL:n johto kertoi, että täysi aluskapasiteetti on ollut käytössä kuljetuksissa lokakuun lopusta lähtien. Myös kannattavuutta selvästi tukeva Itämerelle tulevien isompien laivojen lastaus ja purkutoiminta oli piristynyt. Johto kertoi myös, että LNG-alukset toimivat alkuvaikeuksien jälkeen ongelmitta ja [email protected] integrointi ja synergiat on saatu läpivietyä. Tuoreen CMD:n esitykset ovat katsottavissa täältä.

Telkon strategian toteutus vaikuttaa etenevän mallikkaasti

Aspo kertoi ohjeistuksen noston yhteydessä myös, että Telko-segmentin tuloskehitys on jatkunut ennakoitua vahvempana Q4:llä. Viime viikon CMD:llä Telkon toimitusjohtajan esitys oli mielestämme vakuuttava ja sen viime aikojen hyvä vire on perustunut strategian systemaattiseen toteutukseen. Johto on keskittynyt jakelutoiminnan perusasioihin, eli painottanut operaatioiden pääomantuottoa, myyntikatteita ja kustannustehokkuutta. Perustan kuntoon laittamisen jälkeen katse kohdistetaan vähitellen kannattavaan kasvun hakemiseen.

Tulosparannus etenee nyt vauhdilla

Aspo odottaa nyt liikevoiton olevan 18-20 MEUR (2019: 21,1 MEUR), kun aiempi ohjeistus oli 14-16 MEUR:n liikevoitto. Olemme nostaneet 2020 liikevoiton ennustettamme haarukan keskelle 19,0 MEUR:oon (aik. 16,0 MEUR). Nostimme myös 2021-2022 ennusteitamme ESL:n ja Telkon osalta. Vuodelle 2021 ennustamamme liikevoitto 28 MEUR (aik. 25m) on hyvä suhteessa 2020 tasoon, mutta edelleen alle Aspon täyden potentiaalin. Näkemyksemme mukaan Aspo ei tarvitsekaan 2021-numeroihin yltääkseen taakseen nykyistä parempaa markkinatilannetta. 2022-ennusteemme 34 MEUR kuvastaa jo paremmin Aspon nykyisen koneen potentiaalia.

Riski-/tuottosuhde on mielestämme edelleen riittävän hyvä positiiviselle suositukselle

2020 vaisulla tuloksella Aspon arvostus on korkea (P/E 21x) ja selvästi yli yhtiölle hyväksymämme tason. Tuloksen vahvan elpymisen myötä 2021 arvostus laskee edulliseksi (P/E 12x) ja suhteessa pidemmän aikavälin potentiaaliin (2022 P/E 10x) osake on jo selvästi aliarvostettu. Osakkeessa onkin mielestämme selkeää nousuvaraa, kunhan ennustamamme tulosparannus realisoituu. Myös terveellä tasolla oleva osinkotuotto tukee osakkeen kokonaistuottoa. Pidempään jatkuneet tuloshaasteet pitävän Aspolle hyväksymämme tuottovaatimuksen edelleen hieman koholla. Nopeasti edennyt tuloskäänne on kuitenkin lisännyt luottamustamme siihen, että tuloskasvuun paluulle ei ole esteitä ja että pandemian aiheuttamat häiriöt kysynnässä ovat jäämässä väliaikaisiksi.

Käy kauppaa. (Aspo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 587,7 501,6 533,1
- kasvu-% 8,7% -14,7% 6,3%
Liikevoitto (EBIT) 21,1 19,0 28,2
- EBIT-% 3,6% 3,8% 5,3%
EPS (oik.) 0,47 0,37 0,64
Osinko 0,22 0,33 0,45
P/E (oik.) 16,4 21,6 12,3
EV/EBITDA 9,3 9,0 7,5
Osinkotuotto-% 2,9% 4,2% 5,7%
Uusimmat ennusteet

Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.