Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.20 EUR
Kurssi: 3.95 EUR
Kurssi hetkellä: 18.1.2021 - 5:47

Toistamme Aspocompille lisää-suosituksen tavoitehinnalla 4,20 € yhtiön negatiivisesta tulosvaroituksesta huolimatta. Aspocompin 2020 tulos oli pandemian takia pilalla jo aiemmin, eikä heikko Q4’20-tulos varsinaisesti muuta tilannetta. Olemme laskeneet myös 2021 tulosennusteitamme erityisesti alkuvuoden osalta, mutta odotamme edelleen kysynnän elpyvän vuoden edetessä. Osakkeen arvostus on korkeahko alkaneen vuoden tulosennusteella (2021e P/E yli 12x), mutta toisaalta matala yhtiön tulospotentiaaliin nähden. 

Elpymisestä ei merkkejä myöskään Q4:llä

Aspocomp antoi perjantaina negatiivisen tulosvaroituksen,  jonka mukaan yhtiön 2020 liikevaihto on noin 25,6 MEUR ja liiketulos noin -0,1 MEUR. Tämä tarkoittaa, että Q4-liikevaihto on vain noin 5,9 MEUR ja liiketulos nollatasolla. Luvut jäävät selvästi aiemmista odotuksistamme, mutta vuoden 2020 tulos oli jo aiemmin pilalla koronapandemian takia. Aiemmin yhtiö arvioi 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän merkittävästi vuoden 2019 tasosta (liikevaihto 31,2 MEUR ja liiketulos oli 3,4 MEUR). Yhtiön mukaan tietoliikenneverkot- ja autoteollisuus-segmenttien kysyntä jäi Q4:llä ennakoitua alhaisemmaksi. Arviomme mukaan suurin syy tulosvaroitukseen oli tietoliikennesektorin heikkona pysynyt kysyntä. Pandemian takia sektorin T&K-panostukset ja sitä kautta erityisesti Aspocompin pikatoimituksien kysyntä on jäänyt selvästikin heikoksi myös Q4:llä. Pikatoimitukset ovat yhtiön tuloskehityksen kannalta kriittisiä korkeiden katetasojen takia. Rajoitukset ja etätyöt haittaavat käsityksemme mukaan merkittävästi erityisesti fyysisen tuotekehityksen tekemistä, missä pikatoimituksilla on tärkeä rooli.

Ennustamme tuloksen elpyvän aiemmalle tasolleen, mutta aikataulua on hankala arvioida

Kriittisin asia tulosvaroituksessa on mielestämme sen indikaatio alkaneeseen vuoteen. Q4:llä ei saatu merkkejä käänteestä, mikä aiheuttaa merkittäviä huolia myös alkuvuoden 2021 päälle. Olemmekin laskeneet erityisesti alkuvuoden ennusteita merkittävästi, minkä takia koko vuoden 2021 tulosennusteemme laskivat 7-15 %. Tämä olisi antanut perusteen laskea tavoitehintaa ja suositusta, mutta olemme edelleen luottavaisia kysynnän ja markkinatilanteen normalisoitumisesta vuoden edetessä. Odotamme Aspocompin 2021 liikevoiton olevan noin 2,4 MEUR (aik. 2,8 MEUR), mutta arviomme silti vuoden 2019 liikevoittotason (3,4 MEUR) olevan realistinen markkinatilanteen normalisoituessa. Koronapandemian vaikutukset ja kesto ovat kuitenkin jo olleet yllättävän suuria ja ajoitukseen liittyy paljon epävarmuutta. Vuoteen 2021 yhtiö lähtee kuitenkin aiempaa tasapainoisemmalla asiakaskokonaisuudella, eikä esimerkiksi tietoliikennesektorin tilanne voi enää juuri heikentyä.

Osake on kallis suhteessa vallitsevaan tuloskuntoon, mutta halpa suhteessa potentiaaliin

Arviomme mukaan vuoden 2020 heikko tulos on poikkeus eikä sääntö, ja koronan yli katsottaessa Aspocompin arvostus on kohtuullinen. Vuoden 2021e oikaistu P/E on yli 12x ja EV/EBITDA yli 6x, mitkä ovat siedettäviä sekä absoluuttisesti että suhteessa verrokkeihin (piirilevy-yhtiöt sekä esimerkiksi Scanfil ja Incap). Hieman pidemmälle katsottaessa näemme Aspocompilla kaikki edellytykset palata kannattavaan kasvuun yhtiön investointiohjelman edetessä ja heijastuessa tuloksiin. Vuoden 2019 tuloksella osakkeen P/E on nyt noin 8x, ja tämän tulostason pitäisi olla realistinen jo vuonna 2022. Heikon näkyvyyden takia osakkeen riski/tuotto-suhde ei ole erityisen hyvä, mutta olemme silti valmiita katsomaan vuoden 2020 tilinpäätöksen varovaisella lisää-suosituksella. Huonot uutiset ovat nyt jo oletettavasti hinnassa, ja tilinpäätöksen yhteydessä Aspocomp antaa näkymät vuodelle 2021.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 29,8 33,4
- kasvu-% -18,0% 16,7% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,4 3,3
- EBIT-% -0,5% 8,0% 9,9%
EPS (oik.) -0,05 0,32 0,46
Osinko 0,10 0,15 0,16
P/E (oik.) -77,1 12,4 8,5
EV/EBITDA 19,4 6,3 4,3
Osinkotuotto-% 2,5% 3,8% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.